Українська державна революція 1917-1921 року є історичним надбанням нації. Події визвольної боротьби, метою яких було політичне самовизначення українського народу у формі поновлення й захисту державності – безперечно є однією з найтрагічніших сторінок історії України.
З цієї нагоди, в бібліотеці читального залу  була відкрита книжкова виставка ”Україна в революційну добу 1917-1921 років” 

 

   Українська революція 1917–1921 років розпочалася в умовах революційних потрясінь, які охопили Російську імперію у березні 1917-го. Проте вона стала самодостатнім історичним явищем із самобутніми специфічними рисами. Революція носила характер національно та соціально визвольний. Ключовим її рушієм був український народ і його політична еліта, що зазнала еволюції від ідей політичної автономії та федерації до усвідомлення необхідності утвердження власної державної незалежності.

    У ході революції український народ уперше в ХХ сторіччі створив незалежну національну державу, яка у формі різних утворень мала всі ознаки незалежної держави: територію, кордони, символи, органи влади, військо, гроші, мову. Вперше після століть бездержавності відбулось об’єднання в одній соборній державі східних і західних українських земель.
    Революція була явищем загальноукраїнським. У всіх регіонах країни розвивався національний рух, створювалися та діяли українські органи влади, політичні партії та громадські інституції, відроджувалася культура.

революция