Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (акронім НДДКР) – сукупність робіт, спрямованих на отримання нових знань та їх практичне застосування при створенні нового виробу або технології.
 
НДДКР (в англійській мові використовується термін «Research & Development» (R&D)), який включає: Науково-дослідні роботи (НДР) – роботи пошукового, теоретичного та експериментального характеру, що виконуються з метою визначення технічної можливості створення нової техніки в певні терміни. НДР поділяються на фундаментальні (одержання нових знань) і прикладні (застосування нових знань для вирішення конкретних задач) дослідження.
 
Науково-дослідна робота (НДР) – робота пошукового, теоретичного та експериментального характеру, що виконується з метою визначення технічної можливості створення нової техніки і технологій. НДР поділяються на фундаментальні та прикладні.
 
Прикладні наукові дослідження (ПНД) – наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей – розробка нових виробів, нових матеріалів, технологій та технологічного обладнання.
 
Дослідно-конструкторські роботи (ДКР) і технологічні роботи (ТР) – комплекс робіт з розробки конструкторської та технологічної документації на дослідний зразок виробу, виготовлення та випробувань дослідного зразка виробу, які виконуються за технічним завданням.
 
Державний стандарт України «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» – ДСТУ 3008-95 гармонізований з міжнародним стандартом ISO 5966:1982 “Documentation-Presentation of scientific and technical reports”, який використовують у своїй роботі фахівці таких найбільш передових і розвинених країн, як США, Японія, Франція, ФРН, Канада, Нідерланди, Бельгія та ін.
 
Організація робіт з державної реєстрації та обліку НДДКР і дисертацій України регламентується Порядком державного обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій (Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2008 р. №977).
 
Науково-дослідна робота в університеті організована відповідно до наказу ДСНС України № 475 від 29.09.2016 року про затвердження «Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в Державній службі України з надзвичайних ситуацій». Одним із видів науково-дослідної діяльності університету є виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт.
 
Для державної реєстрації (відкриття) НДДКР необхідно:
 
на початку вересня поточного року надати до відділу організації науково-дослідної роботи план науково-дослідних робіт від підрозділу університету;
скласти програму науково-дослідної роботи за відповідною формою;
заповнити реєстраційну картку за допомогою відповідної програми.
 
Для завершення (закриття) науково-дослідної роботи необхідні наступні документи:
 
облікова картка;
інформаційна картка;
звіт.
 
На даний час за розробку планів науково-дослідних робіт, надання консультативної допомоги науковим і науково-педагогічним працівникам з питань державної реєстрації робіт та контроль виконання відповідають майор служби цивільного захисту Рибка Євгеній Олексійович та старший лейтенант служби цивільного захисту Карпець Костянтин Михайлович. В результаті даної діяльності в університеті ведеться близько 50 науково-дослідних робіт щороку.