1.jpg Державне управління науковою діяльністю закладів вищої освіти: монографія / С.М.Домбровська, Д.В. Бондар, В.О. Шведун та ін.-Х.:НУЦЗУ, 2020.- 229 с.
3.jpg Державне управління у сфері міжнародного кадрового співробітництва: монографія / С.М. Домбровська та ін. - Х.: НУЦЗУ, 2020.- 185 с.
2.jpg Науменко А.О. Державне управління агропромисловим комплексом України: методологія, теорія, практика:монографія. Х.:НУЦЗУ, 2020.- 300 с.
моноргафия.jpg Розрахунково-експериментальна оцінка надійності гумо-кордних напірних рукавів: монографія / С.Ю. Назаренко, Г.О. Чернобай, О.О. Ларін, А.Я. Калиновський, В.Ю. Назаренко. - Х.:ФОП Панов А.М., 2019.- 136 с.
03 Вогнеборці. Історія пожежництва на теренах сучасної України: Науково-популярне видання.- К.:ТОВ "Київська книжково-журнальна фабрика", 2018.- 444с.
20190212 141515 Освіта та наука заради порятунку. 1928 – 2018. До 90- річчя навчального закладу / за заг. ред. В.П. Садкового. – Х.: ФОП Панов А.М. , 2018 – 256 с.
20190118 112752 Психологічні наслідки перебування рятувальників у зоні проведення антитерористичної операцій: монографія / С.Ю. Лєбєдєва, О.О. Назаров, Я.О. Овсяннікова, Н.В. Оніщенко, Д.С. Похілько. В.О. Тімченко, В.Є. Христенко. – Х.: ФОП Панов А.М., 2019 . – 176 с.
20190118 113332 Надьон О.В.
Правовий механізм державного регулювання фінансової безпеки банків України: монографія / О.В. Надьон, А.Л. Помаза-Пономаренко. – Х.: НУЦЗУ, 2018. – 198 с.
20190118 112606 Домбровська С.М.
Інституціональна державна політика соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах ризиків: монографія / С.М. Домбровська, А.Л. Помаза-Пономаренко, Р.Т. Лукиша. – Х.: НУЦЗУ, 2018 . – 216 с.
20190118 112545 Михлюк Е.І.
Психологічні особливості професійно зумовлених акцентуацій рятувальників: монографія / Е.І Михлюк, Л.А. Перелигіна, Н.Є. Афанасьєва. – Х.: Вид. «Точка», 2018. – 184 с.
20190118 112624 Реалізації державної молодіжної політики в Україні: монографія / С.М. Домбровська В.С. Баглик, П.М. Россохатський, Н.М. Карпеко. – Х.: НУЦЗУ, 2018 – 198 с.
20190118 113952 Харламова Ю.Є.

Державне управління підготовкою фахівців служби цивільного захисту: теорія та практика: монографія / Ю.Є. Харламова, В.О. Шведун, С.Ю. Руденко – Х.: «Діса плюс». 2018 . – 208 с.

20190118 114018 Демент М.О.

Професійна діяльність майбутнього офіцера ДСНС Украйни в сучасних умовах: монографія / М.О. Демент, І.І. Костикова, Д.В. Тарадуда – Харків.:НУЦЗУ, 2018. – 180 с.

20190118 112533 Сулейманов П.Г.

Повышение надежности машин и оборудований эксплуатируемых в экстремальных условиях / П.Г. Сулейманов. – Баку: «Наука», 2018. – 307 с.

 Утилізація та знищення вибухонебезпечних предметів: навч. посіб. Том 1. Порядок та правила утилізації вибухонебезпечних предметів / В.В. Барбашин, О.М. Смирнов, І.О. Толкунов. – Х.: НУЦЗУ, КП "Міська друкарня", 2015. – 570 с. 
Михайлюк О.П., Олійник В.В., Сирих В.М.
Теоретичні основи пожежної профілактики технологічних процесів та апаратів: практикум / О.П. Михайлюк, В.В. Олійник, В.М. Сирих.  Х.: НУЦЗУ, 2016. – 198 с.
ISBN

Вамболь, С.О.
В 16 Технічна механіка рідини і газу: підручник / С.О. Вамболь, І.В. Міщенко, О.М. Кондратенко. O. Х. : НУЦЗУ, 2016.  300 с.


Діяльність Міжнародної організації праці: навч. посіб. / Ю.Д. Древаль, С.В. Бєлан, О.М. Бухман, О.П. Шароватова, А.І. Морозов; за заг. ред. проф. Ю.Д. Древаля. – Х. : НУЦЗУ, 2015. – 184 с. 
Будівельні конструкції та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій: навч. посіб. / О.В. Васильченко, Ю.В. Квітковський, О.В. Миргород, О.А. Стельмах. – Х.: НУЦЗУ, 2015. – 485 с.

 
Спеціальне водопостачання: підручник / О.А. Петухова, С.А. Горносталь, Ю.В. Уваров – Х.: НУЦЗУ, 2013 − 248 с.
ISBN 978-966-303-461-4

Основи тактики гасіння пожеж: навч. посіб. / В.В. Сировой, Ю.М. Сенчихін, А.А. Лісняк, І.Г Дерев`янко. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2015. – 213 с.
ISBN 978-966-2400-21-4


 
Спеціальне водопостачання: підручник / О.А. Петухова, С.А. Горносталь, Ю.В. Уваров – Х.: НУЦЗУ, 2013 − 248 с.
ISBN 978-966-303-461-4

Теоретико-методологічні основи соціально-психологічного тренінгу: навч. посіб. / Укладачі: Афанасьєва Н.Є., Перелигіна Л.А. – Х.: НУЦЗУ, КП "Міська друкарня", 2015. – 317 с. ISBN

Автоматичний протипожежний захист об’єктів. Частина 3:
посібник /Укладачі: О.А. Дерев‘янко, В.В. Христич, С.М. Бондаренко, М.М. Мурін, О.А. Антошкін. – Х.: НУЦЗУ, 2014 – 282 с.


Спеціальне водопостачання: практикум / О.А. Петухова, С.А. Горносталь, Ю.В. Уваров – Х.: НУЦЗУ, КП "Міська Друкарня" 2015. − 106 с.


Кучеренко О.Ф. Німецька мова для галузі знань “Цивільна безпека”: навч.посіб./ Укладач О.Ф. Кучеренко за заг. ред. І.Є. Богданової. – Х.: НУЦЗУ, 2014. – 435 с. 
Спеціальне водопостачання: практикум / О.А. Петухова, С.А. Горносталь, Ю.В. Уваров – Х.: НУЦЗУ, 2015. − 106 с.Практикум є збірником задач з навчальної дисципліни «Спеціальне водопостачання» з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Пожежна безпека». Практикум складається з теоретичних відомостей про основні поняття дисципліни «Спеціальне водопостачання», методик розв’язання типових задач, необхідних довідкових даних, переліку літератури та предметного покажчика. Задачі практикуму практично спрямовані та стосуються питань профілактики та гасіння пожеж у населених пунктах та на виробничих об’єктах.

Геронтопсихологія: підручник / І.М. Ушакова. – Х.: НУЦЗУ, 2014. – 236 с.

 

Михайлюк О.П., Олійник В.В., Мозговий Г.О.
Теоретичні основи пожежної профілактики технологічних процесів та апаратів: підручник / О.П. Михайлюк, В.В. Олійник, Г.О. Мозговий. - Х.: НУЦЗУ, 2014. – 377 с.
 
УДК 614.841.332
ББК 38.708

Шаршанов А.Я., Рябова І.Б.
Термодинаміка і теплопередача у цивільній безпеці: навч. посіб. / А.Я. Шаршанов, І.Б. Рябова. – Х.: НУЦЗУ, КП "Міська друкарня", 2013. ‒ 380 с.

 

Інженерна техніка та спеціальні машини для ліквідації надзвичайних ситуацій: навч. посіб. / О.М. Ларін, І.М. Грицина, Н.І. Грицина, А.Я. Калиновський, Б.І. Кривошей. – Х.: НУЦЗУ, 2012. – 380 с.

 

Первинна підготовка пожежного-рятувальника: навч. посіб. / О.М. Колєнов, О.Є. Безуглов, В.М. Іщук. – Х.: НУЦЗУ, 2013. – 455 с.Аветісян В.Г., Сенчихін Ю.М., Ораєвський Д.В. Організація аварійно-рятувальних робіт на авіаційному транспорті: навч. посіб. / В.Г. Аветісян, Ю.М. Сенчихін, Д.В. Ораєвський – Х.: НУЦЗУ, 2012. – 108 с.Організація служби та підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів: навч. посіб. / О.Є. Безуглов, В.М. Іщук, О.М. Колєнов, О.О. Назаров, В.М. Попов. Х.: НУЦЗУ, 2012. 436 с.