нові надходж 1 Енциклопедія сучасної України : Т.23 Нг-Ня / ред. А.І. Жуковський ,  І.М. Дзюба, О.М.  Романів. - К, 2021. - 832с.
 нові надходж 2

 Харламов М.І.

   Володимир Садковий: життя в Університеті, життя заради Університету / М.І. Харламов, О.В. Рябініна. - Х : НУЦЗУ, 2021. - 58с.

 нові надходж 3

 Лукін С.Ю.  

    Публічний простір у процесах державоутворення: теоріяметодологія, практика / С.Ю. Лукін. - Х : НУЦЗУ, 2021. - 369с.

 нові надходж 4

 Шкарабура М

      У вічному двобої / М. Шкарабура. - Черкаси, 2021. - 410с.

 нові надходж.5

 Короткова Ю.М.    

    Неперервна професійна підготовка поліцейських (соціально-гуманітарний складник) : навч. посіб. / Ю.М. Короткова, Г.В. Мухіна, Т.М. Сабельникова. - Одеса : "Гельветика", 2022. - 164с.    

 нові надходж 6  Забезпечення безпеки дорожнього руху поліцейськими груп реагування патрульної поліції : науково-практичний посіб. / С.С. Вітвіцький, А.В. Червінчук, Є.О. Пилипенко та ін. - Одеса : "Гельветика", 2022. - 152с.
 нові надходж 7

 Мердова О.М.  

    Збірник практичних завдань із навчальної дисципліни "Поліцейська діяльність": навч. посіб. за заг. ред. С.С. Вітвіцького / О.М. Мердова, Носевич, В.С. Тулінов. - Київ, 2022. - 188с.

 нові надходж.8

 Коваленко В.Л.       

    Ручні протитанкові гранатомети та гранати до них: будова, особливості використання, заходи безпеки : навчально-практичний посіб. / В.Л. Коваленко, В.Є. Гурський. - Кропивницький, 2022. – 71с.

 нові надход 9  Оцінка та прогноз професійної придатності рятувальників служби порятунку особливого ризику МНС Азербайджанської республіки: психологічний аспект : монографія / за заг. ред. Х.Р. Софієвої, О.В. Тімченка. - Х : НУЦЗУ, 2022. - 204с.
 нові надходж 10  Пилип Орлик і мазепенці. Джерела /упоряд. Тетяна Таїрова-Яковлєва. - Київ, 2022. - 214с.
 нові надходж11  Актуальні дослідження в сучасній вітчизняній екстремальній та кризовій психології Т.2 : монографія / за заг. ред. В.П. Садкового, О.В. Тімченка. - Х : НУЦЗУ, 2022. - 436с.
 нові надходж12  Ділова репутація та імідж працівників національної поліції України : науково-практичні рекомендації  за заг. ред. С.С. Вітвіцького / Т.В. Кононенко, В.Є. Сусликов, Т.М. Сабельникова та ін. - Київ, 2022. - 160с.
 нові надходж. 14

 Короткова Ю.М. 

    Основи педагогічної майстерності й творчості викладача закладу вищої освіти. : навч.посіб. / Ю.М. Короткова, О.О. Новікова, Г.В. Мухіна. - Одеса, 2023. - 160с.

 нові надходж 15  Екологія надзвичайних ситуацій : курс лекцій Ч2. / В.А. Андронов, О.В. Бригада, С.Р. Артем'єв, Є.О. Михайлова. - Харків, 2023. - 217с.
 нові надходж.16  Основні вимоги до шоломів кулезахисних : науково-практичний посіб. / М.Г. Вербенський, В.О. Криволапчук, Д.В. Смерницький та ін. - Київ, 2023. - 54с.
 нові надходж 17  Професійні стереотипи та  їх вплив на успішність діяльності рятувальників : монографія / К.Ю. Крещук, Л.А. Перелигіна, В.Ф. Боснюк та ін. - Х : НУЦЗУ, 2023. - 202с.
 нові надходж. 18  Забезпечення національної безпеки як пріорететний напрям формування та реалізації державної політики сталого розвитку України в умовах існуючих викликів і загроз: монографія / Р.Ю. Штеба, І.М. Хмиров, А.В. Тресков, Майстро С.В. та ін. - Харків, 2023. - 234с.
 нові надходж 19

 Артем'єв С.Р.   

    Екологічні аспекти промислової безпеки : курс лекцій / С.Р. Артем'єв. - Харків, 2023. - 156с.