IMG 6148 Спеціальні транспортні засоби для забезпечення робіт із розмінування та перевезення вибухонебезпечних предметів: довідник/ упоряд.: М.Г. Вербенський, В.О. Криволапчук, М.П. Будзинський та ін. К.: "Видавництво Людмила", 2021.-106 с.
нов. вист15 Битви за Україну / О. Волосевич, упорядник. - Львів: "Апріорі",2019. - 120с., іл.
нов. вист14 Боритеся-поборете! Поетика революції. / Уклад. та автор передмови О.М. Уліщенко. - Х.: Віват, 2014. -96 с.
нов. вист13 Українки в історії. ХХ-ХХІ століття / В. Борисенко, П. Кононенко, Є. Сверстюк [та ін.] - К.,2012. - 288 с.: іл.
нов. вист12 В'ятрович В. Україна. Історія з грифом "Секретно" / В'ятрович В. - Харків:Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2021.- 512 с.: іл.
нов. вист11 Довженко М. Таємнича Україна: Загадки, міфи та легенди / Марина Довженко. - К.: Арій,2020.- 336 с.: іл. - (Таємниці історії).
нов. вист10 Реєнт О.П. Українські визвольні змагання 1917-1921 років / О.П. Реєнт. - К. ,2016ю- 280 с. :іл. - (Таємниці історії).
нов. вист9 Скарби та реліквії України/ Уклад. Святослав Вербич.- К.: Арій,2020.- 352 с.: іл. - (Таємниці історії).
нов. вист5 Карпанов Д.В., Карпанов В.В. Майдан. Таємні файли.20ге видання. - К.: Нора-Друк, 2021.- 320 с.
нов. вист4 Стражний О. Майдан. Події - свідчення - менталітет. - К. ДУХ І ЛІТЕРА, 2016. - 360 с.
нов. вист3 Гук, Н. Євромайдан. Звичайні герої.- К.: Брайт Стар Паблішинг, 2015.- 144 с.
нов. вист2 Народження країни.Від краю до держави. Назва, символіка, територія і кордони України / Упоряд. К. Галушко.- Харків: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля",2017 .- 352 с. Іл.
держ.политика Державна політика сталого розвитку в умовах европейської інтеграції України / Укладачі: Батир Ю.Г., Лопатченко І.М., Помаза-Пономаренко А.Л. та ін. - Харків, НУЦЗУ, 2021. - 226 с.
Поступна 2 Публічне управління регіональними освітніми системами в Україні: монографія / О.В. Поступна. -  Харків: ТОВ "Оберіг", 2021. - 400 с. 
Аваков 2 2014. Миттєвості харківської весни / Арсен Аваков; перекл. зі слобож. І.В. Філенко; худож.- оформлювач О.А. Гугалова-Мєшкова. -  Харків: Фоліо, 2020.-и 286 с.: іл.
3 Проектування залізобетонних конструкцій. Посібник / А.М. Бамбура, І.Р. Сазонова, О.В. Дорогова, А.М. Войцехівський; За ред. А.М. Бамбура - Київ: Майстер книг, 2018.- 240 с.
2 Розрахунок залізобетонних конструкцій на вогнестійкість відповідно до Єврокоду 2. практичний посібник / В.Г. Поклонський, О.А. Фесенко, В.Г. Тарасюк та ін. - К.: Інтертехнологія,2016.- 83 с.
монография 3 Психопрофілактика та психокорекція професійного відчуження у працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій: монографія / О.О. Сергієнко, Л.А. Перелигіна, В.Ф. Боснюк та ін. - Х.: ФОП Бровін, 2021. - 134 с.
монограф 1 Оцінка класу вогнестійкості будівельних конструкцій кабельних тунелів: монографія / за заг. ред. д-ра техн. наук, проф.С.В. Поздєєва. Черкаси:Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. - 94 с.
моногр Помаза-Пономаренко А.Л. Правове забезпечення розвитку та безпеки регіонів України в умовах децентралізації й інституціоналізації влади: монографія / А.Л. Помаза-Пономаренко.- Х.,2020.- 190 с.
монография 2 Фізичне і математичне моделювання процесів у фільтрах твердих частинок при практичному застосуванні критеріального оцінювання рівня екологічної безпеки: монографія /  О.М. Кондратенко, В.Ю. Колосков, Ю.Ф. Деркач, С.А. Коваленко. - Х. ФОП БровкінО.В., 2020.- 522 с.
монография 1 Сєрікова О.М. Підвищення рівня екологічної безпеки забудованих територій України, схильних до підтоплення: монографія / О.М. Сєрікова, О.О. Стрельнікова, В.Ю. Колосков.- Х.: ФОП Бровкін О.В, 2020.- 142 с.
монография Методи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з викидом небезпечних речовин в атмосферу: колективна монографія / Андронов В.А., Гончаренко Ю.Ю., Калугін В.Д., Кустов М.В., Тютюник В.В. - Х., Друкарня Мадрид,2020.- 286 с.,іл.
том1 Примаченко В.В. Избранные научные труды: в 2 т. Т.І:Реология и структурообразования в огнеупорных вибролитых зернистых массах и суспензиях. - Х.: "Точка",2020. - 367 с., ил.
Том2 Примаченко В.В. Избранные научные труды: в 2 т. Т ІІ:Вибролитьё огнеупоров.- - Х.: "Точка", 2020. - 510 с., ил.
IMG 20201006 115808 Основні положення процесу горіння. Виникнення процесу горіння: навч. посіб./ О.В. Тарахно, Д.Г. Трегубов, К.В. Жернокльов, В.В, Коврегін.- Х.: НУЦЗУ, 2020.- 412 с., іл.
IMG 20201005 143940 Широбоков Ю.М. Теоретичні та прикладні аспекти психології військового полону: монографія / Ю.М Широбоков.- Х.: ТОВ "В СПРАВІ", 2020.- 476 с., іл.
IMG 20201005 143951 Миронець С.М. Психологія діяльності міжнародних гуманітарних місій: теоретичні та прикладні аспекти: монографія /  С.М. Миронець.- Київ: Кихв. нац. торг.-екон. ун-т,2020.-712 с.,іл.
IMG 20201006 121938 Ільїна Ю.Ю. Основи біології людини: підручник / Ю.Ю. Ільїна, Л.А. Перелигіна, Ю.О. Приходько. - Х. : ФОП Панов А.М., 2019. - 280 с.
Домбровська Державне управління науковою діяльністю закладів вищої освіти: монографія / С.М.Домбровська, Д.В. Бондар, В.О. Шведун та ін.-Х.:НУЦЗУ, 2020.- 229 с.
3.jpg Державне управління у сфері міжнародного кадрового співробітництва: монографія / С.М. Домбровська та ін. - Х.: НУЦЗУ, 2020.- 185 с.
2.jpg Науменко А.О. Державне управління агропромисловим комплексом України: методологія, теорія, практика:монографія. Х.:НУЦЗУ, 2020.- 300 с.
моноргафия.jpg Розрахунково-експериментальна оцінка надійності гумо-кордних напірних рукавів: монографія / С.Ю. Назаренко, Г.О. Чернобай, О.О. Ларін, А.Я. Калиновський, В.Ю. Назаренко. - Х.:ФОП Панов А.М., 2019.- 136 с.
03 Вогнеборці. Історія пожежництва на теренах сучасної України: Науково-популярне видання.- К.:ТОВ "Київська книжково-журнальна фабрика", 2018.- 444с.
20190212 141515 Освіта та наука заради порятунку. 1928 – 2018. До 90- річчя навчального закладу / за заг. ред. В.П. Садкового. – Х.: ФОП Панов А.М. , 2018 – 256 с.
20190118 112752 Психологічні наслідки перебування рятувальників у зоні проведення антитерористичної операцій: монографія / С.Ю. Лєбєдєва, О.О. Назаров, Я.О. Овсяннікова, Н.В. Оніщенко, Д.С. Похілько. В.О. Тімченко, В.Є. Христенко. – Х.: ФОП Панов А.М., 2019 . – 176 с.
20190118 113332 Надьон О.В.
Правовий механізм державного регулювання фінансової безпеки банків України: монографія / О.В. Надьон, А.Л. Помаза-Пономаренко. – Х.: НУЦЗУ, 2018. – 198 с.
20190118 112606 Домбровська С.М.
Інституціональна державна політика соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах ризиків: монографія / С.М. Домбровська, А.Л. Помаза-Пономаренко, Р.Т. Лукиша. – Х.: НУЦЗУ, 2018 . – 216 с.
20190118 112545 Михлюк Е.І.
Психологічні особливості професійно зумовлених акцентуацій рятувальників: монографія / Е.І Михлюк, Л.А. Перелигіна, Н.Є. Афанасьєва. – Х.: Вид. «Точка», 2018. – 184 с.
20190118 112624 Реалізації державної молодіжної політики в Україні: монографія / С.М. Домбровська В.С. Баглик, П.М. Россохатський, Н.М. Карпеко. – Х.: НУЦЗУ, 2018 – 198 с.
20190118 113952 Харламова Ю.Є.

Державне управління підготовкою фахівців служби цивільного захисту: теорія та практика: монографія / Ю.Є. Харламова, В.О. Шведун, С.Ю. Руденко – Х.: «Діса плюс». 2018 . – 208 с.

20190118 114018 Демент М.О.

Професійна діяльність майбутнього офіцера ДСНС Украйни в сучасних умовах: монографія / М.О. Демент, І.І. Костикова, Д.В. Тарадуда – Харків.:НУЦЗУ, 2018. – 180 с.

20190118 112533 Сулейманов П.Г.

Повышение надежности машин и оборудований эксплуатируемых в экстремальных условиях / П.Г. Сулейманов. – Баку: «Наука», 2018. – 307 с.

 Утилізація та знищення вибухонебезпечних предметів: навч. посіб. Том 1. Порядок та правила утилізації вибухонебезпечних предметів / В.В. Барбашин, О.М. Смирнов, І.О. Толкунов. – Х.: НУЦЗУ, КП "Міська друкарня", 2015. – 570 с. 
Михайлюк О.П., Олійник В.В., Сирих В.М.
Теоретичні основи пожежної профілактики технологічних процесів та апаратів: практикум / О.П. Михайлюк, В.В. Олійник, В.М. Сирих.  Х.: НУЦЗУ, 2016. – 198 с.
ISBN

Вамболь, С.О.
В 16 Технічна механіка рідини і газу: підручник / С.О. Вамболь, І.В. Міщенко, О.М. Кондратенко. O. Х. : НУЦЗУ, 2016.  300 с.


Діяльність Міжнародної організації праці: навч. посіб. / Ю.Д. Древаль, С.В. Бєлан, О.М. Бухман, О.П. Шароватова, А.І. Морозов; за заг. ред. проф. Ю.Д. Древаля. – Х. : НУЦЗУ, 2015. – 184 с. 
Будівельні конструкції та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій: навч. посіб. / О.В. Васильченко, Ю.В. Квітковський, О.В. Миргород, О.А. Стельмах. – Х.: НУЦЗУ, 2015. – 485 с.

 
Спеціальне водопостачання: підручник / О.А. Петухова, С.А. Горносталь, Ю.В. Уваров – Х.: НУЦЗУ, 2013 − 248 с.
ISBN 978-966-303-461-4

Основи тактики гасіння пожеж: навч. посіб. / В.В. Сировой, Ю.М. Сенчихін, А.А. Лісняк, І.Г Дерев`янко. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2015. – 213 с.
ISBN 978-966-2400-21-4


 
Спеціальне водопостачання: підручник / О.А. Петухова, С.А. Горносталь, Ю.В. Уваров – Х.: НУЦЗУ, 2013 − 248 с.
ISBN 978-966-303-461-4

Теоретико-методологічні основи соціально-психологічного тренінгу: навч. посіб. / Укладачі: Афанасьєва Н.Є., Перелигіна Л.А. – Х.: НУЦЗУ, КП "Міська друкарня", 2015. – 317 с. ISBN

Автоматичний протипожежний захист об’єктів. Частина 3:
посібник /Укладачі: О.А. Дерев‘янко, В.В. Христич, С.М. Бондаренко, М.М. Мурін, О.А. Антошкін. – Х.: НУЦЗУ, 2014 – 282 с.


Спеціальне водопостачання: практикум / О.А. Петухова, С.А. Горносталь, Ю.В. Уваров – Х.: НУЦЗУ, КП "Міська Друкарня" 2015. − 106 с.


Кучеренко О.Ф. Німецька мова для галузі знань “Цивільна безпека”: навч.посіб./ Укладач О.Ф. Кучеренко за заг. ред. І.Є. Богданової. – Х.: НУЦЗУ, 2014. – 435 с. 
Спеціальне водопостачання: практикум / О.А. Петухова, С.А. Горносталь, Ю.В. Уваров – Х.: НУЦЗУ, 2015. − 106 с.Практикум є збірником задач з навчальної дисципліни «Спеціальне водопостачання» з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Пожежна безпека». Практикум складається з теоретичних відомостей про основні поняття дисципліни «Спеціальне водопостачання», методик розв’язання типових задач, необхідних довідкових даних, переліку літератури та предметного покажчика. Задачі практикуму практично спрямовані та стосуються питань профілактики та гасіння пожеж у населених пунктах та на виробничих об’єктах.

Геронтопсихологія: підручник / І.М. Ушакова. – Х.: НУЦЗУ, 2014. – 236 с.

 

Михайлюк О.П., Олійник В.В., Мозговий Г.О.
Теоретичні основи пожежної профілактики технологічних процесів та апаратів: підручник / О.П. Михайлюк, В.В. Олійник, Г.О. Мозговий. - Х.: НУЦЗУ, 2014. – 377 с.
 
УДК 614.841.332
ББК 38.708

Шаршанов А.Я., Рябова І.Б.
Термодинаміка і теплопередача у цивільній безпеці: навч. посіб. / А.Я. Шаршанов, І.Б. Рябова. – Х.: НУЦЗУ, КП "Міська друкарня", 2013. ‒ 380 с.

 

Інженерна техніка та спеціальні машини для ліквідації надзвичайних ситуацій: навч. посіб. / О.М. Ларін, І.М. Грицина, Н.І. Грицина, А.Я. Калиновський, Б.І. Кривошей. – Х.: НУЦЗУ, 2012. – 380 с.

 

Первинна підготовка пожежного-рятувальника: навч. посіб. / О.М. Колєнов, О.Є. Безуглов, В.М. Іщук. – Х.: НУЦЗУ, 2013. – 455 с.Аветісян В.Г., Сенчихін Ю.М., Ораєвський Д.В. Організація аварійно-рятувальних робіт на авіаційному транспорті: навч. посіб. / В.Г. Аветісян, Ю.М. Сенчихін, Д.В. Ораєвський – Х.: НУЦЗУ, 2012. – 108 с.Організація служби та підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів: навч. посіб. / О.Є. Безуглов, В.М. Іщук, О.М. Колєнов, О.О. Назаров, В.М. Попов. Х.: НУЦЗУ, 2012. 436 с.