Історія бібліотеки Університету почалася задовго до дати її офіційної реєстрації. Ще в перші роки навчання на Всеукраїнських пожежно-технічних курсах гостро стояло питання про необхідність придбання, створення спеціальної пожежно-технічної літератури. Тоді ж бібліотекарі-ентузіасти Шевцова О.П., Абутова М.П., Дітяткіна Н.П., Соколовський А.Е. почали кропіткий збір необхідних для навчального процесу книг, брошур, журналів. 

У роки Великої Вітчизняної війни бібліотека залишилася в обложеному фашистами Харкові. Працівники бібліотеки на чолі з Чевчуновою Є.Т. зробили все можливе, щоб зберегти фонд у складних умовах окупації. На початку 50-х років штат бібліотеки складав чотири людини. Тоді ж починають створюватися каталоги (алфавітний та систематичний), а також тематичні картотеки. Саме у 50-60-ті роки відбувається інтенсивне збільшення книжкового фонду, так як одним з напрямків діяльності ХПТУ стало створення власних підручників і навчальних посібників, написаних викладачами і командирами училища. У бібліотеці починає свою роботу художній абонемент, а книжковий фонд поповнюється художньою літературою радянських та зарубіжних письменників і поетів.

У 70-80-ті роки бібліотеку очолювала Ганна Степанівна Дегтярьова. У цей період процес формування фондів бібліотеки здійснювався в системі попереднього замовлення, централізовано, за тематичними планами всесоюзних видавництв. Щорічно купувалося до 15 тис. примірників книг. Велася робота зі складання службового топографічного каталогу. Організовувалися читацькі конференції, літературно-музичні вечори, вечори-концерти інтернаціональної дружби, присвячені союзним республікам. Особливе враження на курсантів і співробітників училища справили зустрічі з акторами В. Тихоновим, Є. Леоновим, Ю. Соломіним, Л. Пригуновим. У цей час книжковий фонд поповнився виданнями національними мовами: грузинською, азербайджанською, білоруською, вірменською. Їх подарували курсанти з цих республік.

На початку 90-х років бібліотеку очолила Надія Олексіївна Кривошея. Її вміння правильно організувати трудовий процес завжди викликало подяку з боку співробітників бібліотеки і керівництва. Саме вона стала ініціатором багатьох нововведень і вдосконалень. Встановлюється комп'ютерна техніка. В автоматизованому режимі починається робота над створенням електронного каталогу книжкових видань, створюється і постійно редагується картотека книгозабезпеченості з навчальних дисциплін. Створення електронного каталогу стало основою автоматизації обслуговування читачів. У 2003 році була проведена повна реконструкція приміщень бібліотеки, були відкриті новий читальний зал на 56 робочих місць, абонемент художньої літератури, збільшилася площа книгосховищ. Активно впроваджуються в роботу нові інформаційні технології. Придбана програма "UniLib" для автоматизації бібліотечних процесів.

Спільно з кафедрами і центром інформаційних технологій проводиться робота по створенню електронної бібліотеки. У фонд електронної бібліотеки входять електронні версії методичних та навчальних посібників, які видають нашим ВУЗом, електронні версії нормативних документів, а також скановані повнотекстові версії одиничних екземплярів і таких, які користуються підвищеним попитом. У 2005 році було відкрито філію бібліотеки для обслуговування понад 1000 слухачів заочного навчання, курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників цивільного захисту.

У липні 2006 року була реорганізована штатна структура бібліотеки. Колектив, очолюваний Кривошеєю Надією Олексіївною, нараховує 10 співробітників. Функціонують два відділення: відділення обслуговування та зберігання фонду (2навчальних абонемента, 2 художніх абонемента, абонемент наукової літератури, 3 читальні зали, 5 книгосховищ). Принципова основа системи вищої освіти зумовила необхідність відкриття абонемента наукової літератури, де представлені дисертації, звіти про НДР, збірники наукових праць, тези наукових конференцій і т.д.

На сьогоднішній день бібліотека має багатогалузевий фонд, що нараховує більше 116 тис. екземплярів на паперових носіях. Щорічно фонд поповнюється на 1500одониць. Близько 500 електронних документів відкрито для користування в електронній бібліотеці. Найважливішим напрямком у роботі бібліотеки було і залишається сприяння формуванню культури та інтелекту, широкого кругозору майбутніх фахівців шляхом проведення різних масових заходів: літературно-музичних віталень, вечорів пам'яті, читацьких конференцій, відкритих переглядів нових надходжень, ілюстрованих виставок книг та періодики.