Історія бібліотеки почалася задовго до дати її офіційної реєстрації. Ще в перші роки навчання на Всеукраїнських пожежно-технічних курсах гостро постало питання про необхідність придбання та створення спеціальної пожежно-технічної літератури. Тоді ж бібліотекарі-ентузіасти Шевцова О.П., Абутова М.П., Дітяткіна Н.П., Соколовський А.Е. почали кропіткий збір необхідних для навчального процесу книг, брошур, журналів.
         У роки Другої світової війни бібліотека залишилася в окупованому Харкові. Працівники бібліотеки зробили все можливе, щоб зберегти фонд у складних умовах окупації. Після повернення особового складу з евакуації у 1943 році завідувачем бібліотеки була призначена Чевчунова Євгенія Тимофіївна, яка пропрацювала на цій посаді до 1953 року. На початку 50-х років штат бібліотеки складався з чотирьох осіб. У цей період починають створюватися алфавітні та систематичні каталоги, тематичні картотеки. Саме у 50-60-ті роки відбувається інтенсивне збільшення книжкового фонду, оскільки одним з напрямків діяльності ХПТУ стало створення власних підручників і навчальних посібників, написаних викладачами і командирами училища. У бібліотеці починає свою роботу художній абонемент, а книжковий фонд активно поповнюється художньою літературою.

З 1955 до 1968 року бібліотекою училища завідувала Колєснік Клавдія Степанівна, а з 1970 по 1990 рік - Дегтярьова Ганна Степанівна
         У цей період процес формування фондів бібліотеки здійснювався через систему попереднього замовлення, централізовано, за тематичними планами видавництв. Щороку купувалося до 15 000 примірників книг. Велася робота зі складання службового топографічного каталогу. Організовувалися читацькі конференції, літературно-музичні вечори, вечори-концерти, на які запрошувалися популярні актори того часу.
         На початку 90-х років бібліотеку очолила Кривошея Надія Олексіївна. Саме вона стала ініціатором багатьох нововведень і вдосконалень. Встановлюється комп'ютерна техніка. В автоматизованому режимі починається робота над створенням електронного каталогу книжкових видань, створюється та постійно оновлюється картотека, забезпечуються навчальними посібниками потреби навчальних дисциплін. Створення електронного каталогу стало основою автоматизації обслуговування читачів. У 2003 році була проведена повна реконструкція приміщень бібліотеки, відкрито новий читальний зал на 50 робочих місць, абонемент художньої літератури, збільшилася площа книгосховищ. Активно впроваджуються інформаційні технології. Придбана програма "UniLib" для автоматизації бібліотечних процесів.
         Спільно з кафедрами і з центром інформаційних технологій проводиться робота зі створення електронної бібліотеки. До її фонду входять електронні версії методичних та навчальних посібників, які видає наш вищий навчальний заклад, електронні версії нормативних документів, а також скановані повнотекстові версії одиничних примірників і таких, які користуються підвищеним попитом. У 2005 році було відкрито філію бібліотеки для обслуговування понад 1000 здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання, курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників цивільного захисту.
         У липні 2006 року була реорганізована штатна структура бібліотеки. Функціонують відділення обслуговування та зберігання фонду, 2 навчальні абонементи, 2 художні абонементи, абонемент наукової літератури, 3 читальні зали, 5 книгосховищ. Вимоги оновленої системи вищої освіти зумовили необхідність відкриття абонемента наукової літератури, де представлені дисертації, звіти про НДР, збірки наукових праць, тези наукових конференцій тощо.

У січні 2023 року бібліотеку очолила Повелиця Наталія Петрівна. В цей складний період робота бібліотеки спрямована переважно на забезпечення збільшення обсягів електронних ресурсів, доступних для використання здобувачами вищої освіти. Здійснюється дистанційне довідково-бібліографічне обслуговування читачів, надаються консультації та рекомендації щодо пошуку актуальної інформації серед бібліотечних ресурсів. Функціонує та постійно оновлюється електронний каталог, за допомогою якого читачі можуть за декілька секунд знайти необхідний навчальний посібник чи актуальну інформацію.

На електронних ресурсах бібліотеки ведеться соціально -культурна робота, створюються віртуальні виставки до визначних дат і подій нашої історії. Відвідати ці ресурси можна з будь-якого гаджету та з будь-якого куточку України.

На сьогоднішній день бібліотека має багатогалузевий фонд, який налічує понад 107 000 примірників у друкованому вигляді. Щороку фонд поповнює близько 1 500 примірників. Понад 22 000 документів доступні в цифровому форматі. Найважливішим напрямком у роботі бібліотеки був і залишається той, що сприяє формуванню культури та інтелекту, широкого світогляду майбутніх фахівців.