Аналіз наукового потенціалу ДСНС та розробка інформаціно-аналітичної програми з моніторингу змін кількісного та якісного наукового складу ДСНС ("Науковий потенціал"): звіт про НДР (закл.) / ДСНС, кер.: В.А. Андронов, вик.: Ю.П. Ключка, О.А. Лєвтєров та ін. - Х., 2015. - 85 с. - № ДР 0114U002248. - Інв. № 322

Вдосконалення електронної бази даних пожежовібухонебезпечних властивостей речовин і матеріалів та розробка Android-програми для підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій ("Пожежевибухонебезпека") : звіт про НДР (закл.) / ДСНС, кер.: В.А. Андронов, вик.: Ю.П. Ключка, О.А. Лєвтєров та ін. - Х., 2015. - 57 с. - № ДР 0114U002247. - Інв. № 334

Відповідальність як чинник успішності професійної діяльності фахівців ризиконебезпечних професій : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Перелигіна Л.А. , вик.: Кузьмінова М.М., Кучеренко Н.С. та ін. - Х., 2015. - 65 с. - № ДР 0114U002240. - Інв. № 333

Дослідження імовірності появи джерел запалювання електричного походження у пароповітряному просторі резервуарів із нафтопродуктами : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Удянський М.М., вик.: Гарбуз С.В. - Х., 2015. - 55 с. - № ДР 0114U002235. - Інв. № 329

Екологічна оцінка мінерального складу питних вод курорту Березівські мінеральні води : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Васюков О.Є., вик.: Лобойченко В.М., Бєлани С.В. та ін. - Х., 2015. - 100 с. - № ДР 0114U002244. - Інв. № 319

Міжкультурна комунікація у сфері цивільного захисту : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Богданова І.Є., вик.: Лептуга О.К.,Воронова Ю.В. та ін. - Х., 2015. - 299 с. - № ДР 0112U002577. - Інв. № 323
Написання та підготовка до друку монографії "Вогнезахисне покриття комплексної дії для деревини" : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Кірєєв О.О., вик.: Чернуха А.А., Шаршанов А.Я. - Х., 2015. - 109 с. - № ДР 0114U002228. - Інв. № 324

Обґрунтування параметрів системи гідроімпульсного руйнування елементів будівельних конструкцій для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Виноградов С.А., вик.: Корсунов М.О., Ларін О.М. - Х., 2015. - 66 с. - № ДР 0114U002233. - Інв. № 328

Підвищення ефективності ліквідації пожеж нафтопродуктів в обвалуванні резервуара : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Басманов О.Є., вик.:Кулік Я.С., Кравців С.Я. - Х., 2015. - 62 с. - № ДР 0114U002338. - Інв. № 330
Підвищення ефективності профілактичних заходів для боротьби з лісовими пожежами за рахунок раціонального лісоустрою : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Комяк В.М., вик.: Приходько О.Ю. - Х., 2015. - 108 с. - № ДР 0112U002576. - Інв. № 327

Професійні деструкції рятувальників: психодіагностика, психопрофілактика та психокорекція : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Перелигіна Л.А., вик.: Сергієнко О.О., Попов В.М. та ін. - Х., 2015. - 81 с. - № ДР 0114U002241. - Інв. № 331

Розробка алгоритмів та програмного забезпечення розрахунку умов електромагнітної сумісності засобів радіозв'язку в умовах надзвичайних ситуацій : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Христич В.В., вик.: Закора О.В., Фещенко А.Б. та ін. - Х., 2015. - 175 с. - № ДР 0113U002392. - Інв. № 326

Розробка рекомендацій по визначенню граничної штатної чисельності та кількості оперативно-рятувальних підрозділів ДСНС України ("Штатна чисельність") : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Соболь О.М., вик.: Рогозін А.С., Альбощій О.В. та ін. - Х., 2015. - 243 с. - № ДР 0114U002046. - Інв. № 320

Розробка рекомендацій щодо підвищення рівня індивідуальної безпеки особового складу піротехнічних підрозділів при вилученні, транспортуванні та знищенні вибухонебезпечних предметів ("Піротехніка") : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Вальченко, вик.: Стецюк Є.І., Толкунов І.О. та ін. - Х., 2015. - 101 с. - № ДР 0114U002245. - Інв. № 332
Розроблення інструкцій з організації та виконання водолазних робочих спусків під час проведення аварійно-рятувальних та спеціальних робіт на водних об'єктах : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Лісняк А.А., вик.: Грицина І.М., Тригуб В.В. та ін. - Х., 2015. - 219 с. - № ДР 0115U002043. - Інв. № 321

Теоретичні засади інноваційних механізмів державного управління підготовкою управлінських кадрів в сфері вищої освіти : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Домбровська С.М., вик.: Бондар Д.В., Садковий В.П. та ін. - Х., 2015. - 124 с. - № ДР 0114U002230. - Інв. № 325