Особливості інформаційної культури сучасного студентства (на матеріалах курсантів та студентів НУЦЗ України) : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Рябініна О.В., вик.: Харламов М.І, Каріков С.А, та ін. - Х., 2018. - 47 с. - № ДР 0114U002242. - Інв.№ 376

Оцінка пожежовибухонебезпеки технологічних процесів та апаратів : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Михайлюк О.П., вик.:Олійник В.В. - Х., 2018. - 200 с. - № ДР 0115U002020. - Інв.№ 377

 Дослідження процесів самоочищення в руслах головних річок міста Харкова в умовах надзвичайної ситуації : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Поспєлов Б.Б., вик.: Карпець К.М., Рибка Є.О. та ін. - Х., 2018. - 59 с. - № ДР 0107U002012. - Інв.№ 378

 Дослідження залежності інтенсівності віпаровування легкозаймистих та горючих рідин від параметрів вентилювання з метою вирору його режимів для запобігання виникнення небезпечних концентрвцій в технологічному обладнанні під час виведення його на регламен.. : звіт про НДР / ДСНС, кер.:Роянов О.М., вик.: Дудак С.О., Бабешко Ю.Л. - Х., 2018. - 95 с. - № ДР 0115U002029. - Інв.№ 379

 Розробка методу оптимізації засобів та шляхів евакуації з висотних будівель під час пожеж : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Комяк В.М., вик.: Данілін О.М., Комяк В.В. - Х., 2018. - 134 с. - № ДР 0115U002030. - Інв.№ 380

 Пожежовибухонебезпека використання гідридних систем зберігання водню різного типу : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Кривцова В.І., вик.: Ключка Ю.П. - Х., 2018. - 102 с. - № ДР 0116U002004. - Інв.№ 381

 Прогнозування розповсюдження вторинної хмари небезпечних хімічних речовин : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Басманов О.Є., вик.: Кулік Я.С., Говаленков С.С. - Х., 2018. - 59 с. - № ДР 0116U002005. - Інв.№ 382

 Дослідження шляхів удосконалення електрофізичних методів та засобів видалення продуктів горяння та вибуху : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Толкунов І.О., вик.: Борисенко В.Г., Попов І.І. та ін. - Х., 2018. - 84 с. - № ДР 0106U002226. - Інв.№ 383

 Методологічне забезпечення критеріального оцінювання ефективності функціонування системи управління екологічною безпекою процесу експлуатації енергетичних установок аварійно-рятувальної техніки : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Вамболь С.О., вик.: Кондратенко О.М., Бурменко О. А. - Х., 2018. - 76 с. - № ДР 0117U002002. - Інв.№ 384

Теоретичні дослідження системи управління екологічною безпекою під час надзвичайних ситуацій, пов'язаних з пожежами на полігонах зберігання твердих побутових відходів : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Вамболь С.О., вик.: Колосков В.Ю., Лугова О.В. та ін. - Х., 2018. - 74 с. - № ДР 0117U002003. - Інв.№ 385

 Підвищення пожежовибухобезпеки об'єктів з можливими викидами хмар газоповітряних сумішей : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Чуб І.А., вик.: Матухно В.В. - Х., 2018. - 117 с. - № ДР 0117U002004. - Інв.№ 386

 Управління психо-травмуючими спогадами. Розгляд ролі меморіальних церемоній прощання : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Цокота В.Р., вик.: Христенко В.Є., Афанасьєва Н.Є. та ін. - Х., 2018. - 61 с. - № ДР 0106U002226. - Інв.№ 383

Удосконалення методу ідентифікації джерела формування екологічної небезпеки, що призводить до хімічного забруднення атмосфери : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Вамболь С.О., вик.: Колосков В.Ю., Міщенко І.В. та ін. - Х., 2018. - 57 с. - № ДР 0118U001000. - Інв.№ 388

Психологічні наслідки виконання особовим складом підрозділів екстремального профілю завдань за призначенням в умовах впливу стрес-факторів підвищеної інтенсивності : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Тімченко О.В., вик.: Оніщенко О.Н., Лєбєдєва С.Ю. та ін. - Х., 2018. - 193 с. - № ДР 0116U002012. - Інв.№ 389

Розробка методики комплексної оцінки ризику для здоров'я населення внаслідок впливу діяльності промислових підприємств на стан навколишнього природного середовища : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Андронов В.А., вик.: Рибалова О.В., Дядченко А.В. та ін. - Х., 2018. - 152 с. - № ДР 0116U002015. - Інв.№ 390

Розробка рекомедацій щодо управління пожежними ризиками на регіональному рівні : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Соболь О.М., вик.: Кравців С.Я.. Писклакова О.О. та ін. - Х., 2018. - 56 с. - № ДР 0116U002018. - Інв.№ 391

 Розробка науково-методичного забезпечення щодо оцінки та підтримання готовності підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій до виконання завдань за призначенням : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Іванець Г.В., вик.: Стецюк Є.І., Тютюник В.В. та ін. - Х., 2018. - 111 с. - № ДР 0117U002011. - Інв.№ 392

 Підвищення ефективності гасіння лісових пожеж шляхом використання бінарних вогнегасних систем з роздільним подаванням : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Кірєєв О.О., вик.: Савельєв Д.І., Жернокльов К.В. та ін. - Х., 2018. - 71 с. - № ДР 0117U002009. - Інв.№ 393

 Підвищення ефективності гасіння резервуарів з нафтою та нафтопродуктами шляхом використання гелеутворюючих систем : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Кірєєв О.О., вик.: Дадашков І.Ф., Тарахно О.В, та ін. - Х., 2018. - 67 с. - № ДР 0118U001012. - Інв.№ 394

 Розробка алгоритму ідентифікації об'єктів на території Українизгідно з директивою 2012/18/ЄС Європейського парлементу і ради про контроль великих аварій, пов'язаних з небезпечними речовинами (СЕВЕЗО 3) : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Ключка Ю.П., вик.: Олійник В.В., Михайлюк О.П.та ін. - Х., 2018. - 100 с. - № ДР 0116U002023. - Інв.№ 395

 Розроблення методичних рекомендацій щодо порядку дій аварійно-рятувальних формувань під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (події), пов'язаної із ДТП : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Лісняк А.А., вик.: Аветісян В.Г., Грицина І.М. та ін. - Х., 2018. - № ДР 0117U002010. - Інв.№ 396

 Розробка стандартних оперативих процедур (СОП) з питань гуманітарного розмінування відповідно до вимог міжнародних стандартів із протимінної діяльності : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Толкунов І.О., вик.: Стецюк Є.І., Стрілець В.М. та ін. - Х., 2018. - 138 с. - № ДР 0118U001014. - Інв.№ 397