1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Правила користування регламентують роботу користувачів Електронного читального залу (ЕЧЗ), їх права, обов'язки та відповідальність за порушення цих правил.

ЕЧЗ створений для самостійної роботи користувачів з використанням комп’ютерної техніки і з наданням широкого спектру інформаційних послуг з метою поліпшення навчально-виховного і наукового процесів.

Електронний читальній зал призначається для отримання електронних підручників і навчально-методичних матеріалів, довідкової інформації, котра міститься в електронній бібліотеці, електронному каталозі, базах даних та інших носіях електронної інформації, а також для користування Інтернет-ресурсами інших бібліотек.

Обслуговування користувачів в ЕЧЗ організовано на робочих станціях. Робоче місце надається одному користувачеві. Обслуговування читачів ведеться тільки при наявності читацького або студентського квитка. 

ЕЧЗ організує й проводить для користувачів (конференції, виставки, показові виступи, екскурсії і т. д.) навчального напрямку по темах, розроблених співробітниками бібліотеки.

ЕЧЗ є підрозділом бібліотеки й підпорядковується завідувачу бібліотеки НУЦЗУ. 

Бібліотека не відповідає за неякісний зв 'язок та за зміст інформації, отриманої з мережі Інтернет.

За навмисне пошкодження обладнання ЕЧЗ та нанесенну шкоду електронним ресурсам користувач позбавляється права користування бібліотекой на один (1) рік.

Відповідальність за використання одержанних матеріалів, що не захищені авторським правом несе користувач.

2. ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРОННОГО ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛУ

Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів по базах даних бібліотеки НУЦЗУ.

Культурно-просвітницька робота, формування інформаційної культури користувача.

Доступ до повнотекстової бази данних внутрішньолокальної мережі університету.

Надання доступу до Інтернет у разі необхідності.

Пошук інформації в Інтернеті (яка не суперечить загально прийнятим нормам етики та естетики). З базами данних рефератів, курсових робіт, які представлені в мережі Інтернет, працювати тільки позамежами бібліотеки. 

Копіювання інформації з внутрішньолокальної мережі або з мережі Інтернет на носії (дискета, або флеш-карта).

Збереження інформації: з диска на дискету, або флеш-карту; з дискети на дискету, або флеш-карту; із флеш-карти на дискету, або флеш-карту.

Виконання різних видів довідок по засобах електронного забезпечення.

3. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

При роботі на комп'ютерах у ЕЧЗ користувачі зобов'язані зареєструватися в «Журналі реєстрації користувачів Електронного читального залу»

Бути ввічливим і доброзичливим стосовно співробітників залу й дотримуватись правил. 

Зобов'язані дотримуватись правил внутрішнього розпорядку бібліотеки, не заходити до залу у верхньому одязі, не приносити велики сумки, зберігати тишу та вчасно вимикати мобільні телефони, аби не заважати іншим.

Бережно ставитись до обладнання бібліотеки та до матеріалів, одержаних з фонду ЕЧЗ. Вчасно їх повертати до встановленного терміну.

Використовувати комп'ютери тільки за їх призначенням, згідно зі встановленними правилами.

Одержати консультацію у співробітника по роботі у внутрішньолокальній мережі, мережі Інтернет, та з базами данних бібліотеки.

Користувач має право отримати безкоштовний доступ (один сеанс – 45 хвилин) для роботи з електронними ресурсами бібліотеки.

У випадку порушень читачем встановлених правил співробітник залу має право позбавити читача комп'ютерного часу на поточний день. При повторних порушеннях - заборонити користування електронным читальним залом відповідно до правил користування.

Користувач має право безкоштовно користуватись усіма наданними ЕЧЗ послугами.

З питань несправності техніки чи операційної системи, або з питань правильного збереження документів в робочу папку та на носії, читач зобов'язан звертатися до співробітника залу. 

Будь-який носій (дискета або флеш-карта) використовуваний користувачем зобов'язано бути перевірений на наявність вірусів.

Користувач повинен дотримуватись правил техніки безпеки.

4. КОРИСТУВАЧЕВІ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

Самостійно користуватися ресурсами електронного читального залу без контролю співробітника.

Змінювати конфігурації, настройки комп'ютерів та перезавантажувати їх. 

Установлювати будь-які программи або електронні обої на комп'ютери. 

Вимикати без дозволу співробітника залу комп'ютери.

Використовувати комп'ютери для читання електронних видань та електронних ЗМІ не за призначенням.

Підключати до ПК різноманітні перефірійні пристрої без дозволу співробітника залу.

Створювати та публікувати особисті інтернет-сторінки, підключатися до мережевих ігор.

Продивлятися інформацію, яка суперечить загольноприйнятим нормам етики та естетики та підриває державні підвалини країни.

Користуватись усіма формами інтернет-спілкування: електронна пошта, чати, форуми, заповнювати анкети, тести, гостьові книги, реєструватися в базах данних, відправляти СМС та резюме на сайти роботодавців.

Самостійно зберігати інформацію на ПК або носії.

Приносити до ЕЧЗ напої, їжу, ходити по залу під час сеансу роботи, голосно говорити, відволікати інших користувачів.

Користуватись мобільним телефоном.

Виносити з залу носії без дозвола співробітника.

Користувачі несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Порушення діючих правил тягне за собою виключення з числа користувачів ЕЧЗ.