21.02.03 - цивільна оборона 

Рік Автор Тема
 2021  Мелещенко Р.Г.   Інженерно-технічні методи попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру на об'єктах критичної інфраструктури за допомогою оперативного контролю стану повітряного середовища: дис. ... доктора тех. наук: 21.02.03 / Р.Г. Мелещенко.- Х.,2021.- 378 с
 2021  Рашкевич Н.В.   Попередження надзвичайних ситуацій на полігоні твердих побутових відходів з ліквідаційним енергоємним технологічним устаткуванням: дис. ...доктора філософії: 263 "Цивільна безпека" / Н.В. Рашкевич. - Х., 2021.- 202 с.
 2020  Михайловська Ю.В.   Підвищеня ефективності реагування на надзвичайні ситуації внаслідок вибухів боєприпасів щляхом оптимізації ресурсного забезпечення: дис. ... доктора філософії: 263-цивільна безпека / Ю.В. Мизхайловська - Х.,2020. - 196 с.
 2020   Лобойченко В.М.   Інженерно-технічні методи попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру на об'єктах малотоннажного виробництва шдяхов ідентифікації водних розчинів: дис. ... канд. техн. наук: 21.02.03 / Лобойченко В.М.- Х.,2020. - 300 с.
 2020  Бурменко О.А.   Методика попередження надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів: дис. ... канд. техн. наук: 21.02.03 / Бурменко О.А.- Х.,2020. - 140 с.
 2020  Белюченко Д.Ю.  Методика скорочення часу оперативного розгортання першим рятувальним підрозділом в умовах надзвичайних ситуацій техногенного характеру: дис. ... канд. тех. наук: 21.02.03 / Белюченко Д.Ю. - Х.,2020. - 160 с.
 2020  Гудак Р.В.   Мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру в гірській місцевості за допомогою пошуково-рятувальних вертольотів: дис. ... канд. тех. наук: 21.02.03 / Гудак Р.В. - Х.,2020. - 170 с.
 2020  Стрілець В.В.   Попередження надзвичайних ситуацій терортистичного характеру, пов'язаних з малооб'ємним вибухом небезпечних хімічних речовин: дис. ... канд. тех. наук: 21.02.03 / Стрілець В.В. - Х.,2020. - 173 с.
 2020  Іванов Є.В.   Попередження надзвичайних ситуацій, викликаних потрапленням і поширенням антропогенних забруднень у водному середовищі: дис. ... канд. тех. наук: 21.02.03 / Іванов Є.В. - Х.,2020. - 167 с.
 2020  Говаленков С.С.   Попередження надзвичайних ситуацій, обумовленних техногенним викидом в атмосферу небезпечних легких газоподібних хімічних речовин: дис. ... канд. тех. наук: 21.02.03 / Говаленков С.С. - Х.,2020. - 163 с.
 2020  Лєвтєров О.А.  Інженерно-технічні методи попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об'єктах: дис. ... доктора. тех. наук: 21.02.03 / Лєвтєров О.А. - Х.,2020. - 305 с.
 2020  Максименко О.А.   удосконалення системи відведення та очищення зливових стоків машинобудівних підприємств для забезпечення екологічної безпеки: дис. ... канд. тех. наук: 21.02.03 /Максименко О.А. - Х.,2020. - 186 с.
 2009  Гордієнко  Ю.О.  Підвищення ефективності виявлення факторів небезпеки надзвичайної ситуації природного характеру, обумовленних замлетрусами, сейсмічними засобами: дис. ... канд. тех. наук: 21.02.03 /  Гордієнко Ю.О. - Х.,2009. - 163 с.
 2008  Захаренко О.В.  Определение зон безопасности размещения пожарно-спасательных сил при ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах химической промышленности: дис. ... канд. тех. наук: 21.02.03 /  Захаренко О.В.- Х.,2008. - 153 с. 
 2018  Коваленко Р.І.   Скорочення часу реагування аварійно-рятувальних формувань на локальні надзвичайні ситуації шляхом використання багатофункціональних кузовів-контейнерів: дис. ... канд. тех. наук: 21.02.03 /  Р.І. Коваленко. - Х.,2018. - 198 с. 
 2009  Кустов М.В.   Розработка огнетущащего состава повышеной эффективности на основе водных стабилизированных эмульсий для тушения пожаров класса "А" : дис. ... канд. тех. наук: 21.02.03 / М.В Кустов. - Х.,2009. - 136 с. 
 2019  Кустов М.В.   Організаційно- технічні методи лівкідації наслідків надзвичайних ситуацій, що призводят до викиду в атмосферу небезпечних речовин: дис. ... доктора тех. наук: 21.02.03 / Кустов М.В.  - . Х.,2019. - 391 с.
 2018  Матухно В.В,  Зниження рівня вибухонебезпеки газонафтопереробних об'єктів ( на етапі проектування) при надзвичайних ситуаціях з вибухами хмар газоповітряних сумішей: дис. ... канд. тех. наук: 21.02.03 / Матухно В.В. - Х.,2018. - 196 с.
 2019  Стецюк Є.І.   Методика попередження надзвичайних ситуацій, пов'язаних з загрозою вибуху малогабаоитного вибухонебезпечного предмету: дис. ... канд. тех. наук: 21.02.03 / Є.І. Стецюк.- Х., 2019.- 168 с.
 2018  Шевченко Р.І.   Організаційно-технічні методи попередження надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру місцевого та регіонального рівня: дис. ... доктора тех. наук: 21.02.03 / Шевченко Р.І. - Х.,2018. - 372 с.