21.02.03 - цивільна оборона 

АвторТемаРік
 1  Гордієнко  Ю.О.  Підвищення ефективності виявлення факторів небезпеки надзвичайної ситуації природного характеру, обумовленних замлетрусами, сейсмічними засобами: дис. ... канд. тех. наук: 21.02.03 /  Гордыэнко Ю.О. - Х.,2009. - 163 с.  2009
 2  Захаренко О.В.  Определение зон безопасности размещения пожарно-спасательных сил при ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах химической промышленности: дис. ... канд. тех. наук: 21.02.03 /  Захаренко О.В. Х.,2008. - 153 с.   2008
 3  Коваленко Р.І.   Скорочення часу реагування аварійно-рятувальних формувань на локальні надзвичайні ситуації шляхом використання багатофункціональних кузовів-контейнерів: дис. ... канд. тех. наук: 21.02.03 /  Р.І. Коваленко. - . Х.,2018. - 198 с.   2018
 4  Кустов М.В.   Організаційно- технічні методи лівкідації наслідків надзвичайних ситуацій, що призводят до викиду в атмосферу небезпечних речовин: дис. ... доктора тех. наук: 21.02.03 / Кустов М.В.  - . Х.,2019. - 391 с.  2019
 5.  Матухно В.В,  Зниження рівня вибухонебезпеки газонафтопереробних об'єктів ( на етапі проектування) при надзвичайних ситуаціях з вибухами хмар газоповітряних сумішей: дис. ... канд. тех. наук: 21.02.03 / Матухно В.В. - . Х.,2018. - 196 с.  2018
 6.   Шевченко Р.І.   Організаційно-технічні методи попередження надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру місцевого та регіонального рівня: дис. ... доктора тех. наук: 21.02.03 / Шевченко Р.І. - . Х.,2018. - 372 с.  2018