19.00.09- психологія

АвторТемаРік
 1  Асоцький В.В.  Діагностика та прогнозування пофесійно-важливих якостей начальників караулів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Асоцький В.В, - Х.,2013. - 195 с.  2013
 2  Боснюк В.Ф.  Інтелектуально-емоційний компонент у структурі копінг-поведінки рятувальника: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Боснюк В.Ф. - Х., 2012 . - 235 с.  2012
 3  Борисюк О.М.   Психологічні особливості розвитку управлінської компетентності у майбутніх офіцерів Національної поліції України: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Борисюк О.М. - .Х.,2017.- 315 с.  2017
 4  Броцило О.Ю.  психологічні особливості професійної адаптації працівників Державної служди надзвичайних ситуацій в умовах посадових змін: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Броцило О.Ю. - Х.,2014. - 205 с.  2014
 5  Василенко С.В.  Психологічне забезпечення діяльності операторів радіолокаційних станцій в особливих умовах: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Василенко С.В. - К.,2006 - 251 с.  2006       
 6  Васильєва О.М.  Психологічні передумови задоволеності молодих військових фахівців службовою діяльністю: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Васильєва О.М. - Хмельницький,2007. - 233 с.  2007 
 7  Вербанова Т.В.  Вплив умов соціальної ізоляції на психічне здоров'я курсантів прикордонних навчальних центрів: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Вербанова Т.В. - Х.,2012. - 220 с.  2012
 8  Волков С.В.  Психологічні особливості прояви комунікативної компетентності інспекторів державного пожежного нагляду в особливих умовах діяльності: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Волков С.В. - Х, 2011. - 208 с.  2011
 9  Воронова Ю.В.  Соціально-психологічні детермінанти віктимної поведінки неповнолітніх жертв сексуальних злочинів: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Воронова Ю.В. - Х.,2005. - 164 с.  2005 
 10   Гонтаренко Н.О.  Професіографичний аналіз діяльності працівників чергово-диспетчерської служби екстреного виклику МНС України: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Гонтаренко Л.О. - Х.,2008. - 219 с.  2008
 11  Гординя Н.Д.  Когнітивно-стильові характеристики як чинник підготовки майбутніх фахівців управління повітряним рухом: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Гординя Н.Д. - Х.,2014. - 224 с.  2014
 12  Горелов І.Ю.  Психологічна готовність працівників ОВС до застосування вогнепально-силового впливу: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Горелов І.Ю. - Донецьк, 2008 - 208 с.  2008
 13  Гостєєва Т.В.  Психологічні особливості довгострокового прогнозу успішності професійної діяльності працівників ОВС: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Гостєєва Т.В. - Х.,2011. - 230 с.  2011
 14  Гурський В.Є.  Розвиток професійно важливих якостей працівників спецпідрозділів МВС України імітаційними засобами: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Гурський В.Є - Х.,2015. - 214 с.  2015
 15  Данилова С.В.   Психологічні особливості оцінювання надзвичайної ситуації фахівцями во\нізованої гірничорятувальної служби України: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Данилова С.В. - Х.,2015 . - 236 с.  2015
 16  Дишкант О.В. Схильність до ризику як професійно-особистісна особливість: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Дишкант О.В. - Х.,2011. - 178 с.  2011
 17  Довбій Т.Ю.   Професійна самотність та її корекція у рятувальників МНС України: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Довбій Т.Ю. - Х., 2014. - 248 с.  2014
 18  Дубровинський Г.Р.  Оптимізація формування особистості курсантів в процесі їх професійної підгоровки у цивільному закладі: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Дубровський Г.Р. - К.,2006 - 221 с.  2006
 19  Желаго А.М.  Соціально-психологічні детермінанти професійного становлення командира підрозділу  внутрішніх військ МВС України: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Желаго А.М. - Х.,2014 - 275 с.  2014
 10  Журавльов В.В.  Морально-психологічне забезпечення несення служби прикордонними нарядами: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Журавльов В.В. - Хмельницьк,2001. - 188 с.  2001
 21 Кабанцева А.В.   Психодіагностика надійності професійної діяльності водіїв пасажирського автотранспорту: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Кабанцев А.В. - Х.,2017 . - 270 с.  2017
 22 Калюжний В.О.  Особливості застосування офіцерами-прикордонниками експліцитного психологічного впливу на підлеглих: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Калюжний В.О. - Хмельницький,2014. - 239 с.  2014
 23 Капосльоз Г.В.  Особливості емоційної регуляції процесу розв'язування тактичних задач офицером: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Капосльоз Г.В. - К.,2008. - 149 с.  2008
 24  Кислый В.Д.  Особенности социально-психологической адаптации офицеров-выпускников к деятельности в особых условиях: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Кислый В.Д. - Х.,2003. - 227 с.  2003
 25  Кім К.В.  Особливості розвитку стресостійкості майбутніх правоохоронців у процесі професійної підготовки: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Кім К.В. -  х.,2008. - 245 с.  2008
 26  Ковальчук О.П. Психологічні особливості професійної мотивації офіцерів Повітряних Сил Збройних Сил України: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Ковальчук О.П. - К.,2013. - 197 с.  2013
 27  Колесніченко О.С.  Психологічна готовність працівників МНС України до професійної діяльності в екстремальних умовах: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Колесниченко О.С. - Х.,2011. - 238 с.  2011
 28  Колосович О.С.   Психологічні особливості службової взаємодії офіцера з неформальними лідерами військового підрозділу: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Колосович О.С. - Х.,2015. - 235 с.  2015
 29  Косолапов О.М.   Психологічна корекція професійних страхів у працівників рятувальних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Косолапов О.М. - Х, 2015. - 250 с.  2015
 30  Кравченко К.О.  Соціально-психологічні детермінанти виникнення бойового стресу у військовослужбовців - учасників антитерористичної операції: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Кравченко К.О.. - Х, 2017. - 256 с.  2017
 31  Кравченко О.В.  Психологічні особливості шахрайства: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 /Кравченко О.В. - Х, 2005. - 222 с.  2005
 32  Краснокутський М.І.   Психологічні детермінанти помилкових дій спортсменів пожежно-прикладного спорту: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Краснокутський М.Т. - Х.,2014. - 171 с.  2014
 33  Криворотько Г.С.  Психологічні особливості переживання самотності моряків далекого плавання: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Криворотько Г.С. - Х, 2014 .- 206 с.  2014
 34  Кузьменко М.Д.  Психологічна діагностика професійної придатності кандидатів на військову службу за контрактом у Повітряні Сили Збройних Сил України: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Кузьменко М.Д. - Х.,2013 - 208 с.  2013
  35  Кулаженко А.І.  Психологічні особливості віддалених наслідків стресогенних впливів на особистість (На прикладі осіб, які приймали участь в ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції): дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Кулаженко А.І.  - Х, 2011. - 277 с.  2011
  36  Куфлієвський А.С.  Соціально-психологічні детермінанти розвитку синдрому "вигорання" серед працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України : дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Куфлієвський А.С. - Х.,2006. - 154 с.  2006
  37  Куций О.А.  Психологічні особливості розвитку пильності суб'єктів охороной військової діяльньсті: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 /  Куций О.А, - К.,2009. - 238 с.  2009 
 38  Кучеренко Н.С.  Психологічне забезпечення службово-бойової підготовки майбутніх офіцерів техничного профілю Національної гвардії України: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Кучеренко Н.С. - Х.,2016. - 258 с.  2016
  39 Лебедев Д.В.  Соціально-психологічні детермінанти помилкових дій у професійній діяльності фахівців водолазних формувань аварійно-рятувальних підрозділів МНС України: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Лебедев Д.В. - Х.,2008. - 297 с.  2008
  40  Лефтеров В.О.  Психологічні причини загибелі та поранень працівників органів внутрішніх справ: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 /  Лефтеров В.О. - Х.,2001 - 204 с.  2001 
  41  Лефтеров В.О.  Особистісно-професійний розвиток фахівців екстремальних видів діяльності: дис. ... д-ра. псих. наук: 19.00.09 /   Лефтеров В.О. - Донецьк, 2008. - 481 с.  2008
  42  Лім М.І.  Особливості  надання екстреної психологічної допомоги постраждалим при аваріях на шахтах Донеччини: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 /  Лім М.І. - Х.,2011. - 293 с.  2011
  43  Логачов М.Г.  Психологічна підготовка особового складу спеціальних підрозділів ОВС до дій в екстремальних ситуаціях: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 /   логачов М.Г. - Х.,2001. - 184 с.  2001 
  44  Магда В.А.   Особливості професійної деформації у працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 /  Магда В.А. - Х., 2011. - 231 с.  2011
  45  Малахов М.А.  Соціально-психологічна адаптація військовослужбовців-контрактників до діяльності в особливих умовах: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Малахов М.А. - К. 2011. - 180 с.    2011 
  46  Малик Я.К.  Психологічні особливості продуктивності когнітивних функцій у спортивній діяльності боксерів: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Малик Я.К. - Х.,2018 - 214 с.   2018
  47  Миронець С.М.  Негативні психічні стани та реакції працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України в умовах надзвичайної ситуації: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 /  Миронець С.М. - Х.,2007. - 243 с.  2007
  48  Мисенко О.В. Психологічні особливості професійної діяльності дільничних інспекторів міліції (на прикладі сприйняття об'єкту професійного інтересу): дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Мисенко О.В. - Х.2005. - 174 с.  2005
  49  Михлюк Е.І.   Психологічні особливості професійно зумовлених акцентуацій рятувальників: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 /   Михлюк Е.І. - Х.,2016. - 213 с.  2016
  50 Мордюшенко С.М.  Професіографічний аналіз діяльності кінологів-рятувальників МНС: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Мордюшенко С.М. - Х.,2013 - 191 с.  2013
  51  Мушинская О.В.  Гендерные особенности смысловой сферы личности несовершеннолетних правонарушителей: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Мушинская О.В. - Х., 2005. - 173 с.  2005
  52  Назаренко І.І.  Особливості використання муляжування в системі цілеспрямованої професійно-психологічної підготовки рятувальників: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 /  Назаренко І.І.- К.,2015. - 290 с.  2015
  53  Неурова А.Б,   Психологічні особливості емоційної стійкості рятувальників : дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Неурова А.Б. - Івано-Франківськ, 2016. - 402 с.  2016
  54  Овсянникова Я.О.  Соціально-психологічний тренінг як засіб відновлення психологічної стійкості рятувальників МНС України: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 /  Овсянникова Я.О. - Х., 2009. - 235 с.  2009 
  55  Олійников О.А.  Формування професійної Я-концепції рятувальників: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Олійников О.А. - Х., 2009. - 258 с.  2009
  56  Оніщенко Н.В.  Огранізаційно-правові та індивідуально-психологічні умови ефективності професійної діяльності працівників слідчих підрозділів МНС України: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Оніщенко Н.В.- Х., 2006. - 170 с.  2006
  57  Оніщенко Н.В.   Теорія і практика екстреної психологічної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях: дис. ... д-ра. псих. наук: 19.00.09 / Оніщенко Н.В. - Х., 2015. - 451 с.  2015
  58  Пархоменко О.О.  Професіографічний аналіз діяльності військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України з охорони атомних електростанцій: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Пархоменко О.О.- Х.,2016. - 224 с.  2016
  59  Пасичник В.И.  Психологические особенности эффективной управленческой деятельности руководителей групп авиационных специалистов: На примере подразделений инженерно-авиационного обеспечения: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Пасичник В.И. - Х.,2004. - 226 с.     2004
  60  Пенькова Н.Є   Психологічна готовність військовослужбовців Національної гвардії України до службово-бойової діяльності у процесі проведення антитерористичної операції: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Пенькова Н.Є. - Х.,2015. - 245 с.  2015
  61  Побідаш А.Ю.  Психологічні особливості життєвої стійкості моряків - жертв піратського полону: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Побідаш А.Ю. - Х.,2012. - 299 с.   2012
  62  Погорєлов С.В.   Уявлення про надзвичайну ситуацію та особливості переживання загрози її виникнення мешканцями України: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Погорєлов С.В. - Х.,2017. - 251 с.   2017
  63  Половникова Ж.Ю.   Формирование психологической готовности сотрудников охраны к осуществлению профессиональной деятельности: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Половникова Ж.Ю. - Х.,1998. - 221 с.  1998
  64  Поляков І.О.  Професіографічний аналіз діяльності рятувальників державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку і рятування туристів МНС України: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Поляков І.О. - Х..2011. - 235 с.  2011
  65  Попов В.М.  Психологічні особливості прояву набутої безпорадності у працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Попв В.М. - Х.,2017. - 270 с.  2017
  66  Приходько Д.П.  Регуляція психічного напруження курсантів-льотчиків у період наземної підготовки до польотів: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Приходько Д.П. - Х, 2010. - 202 с.  2010
  67  Приходько І.І.   Психологічна безпека персоналу екстреальних видів діяльності (на прикладі військовослужбовців внутрішніх військ МВС України): дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Приходько І.І. - Х., 2014 - 444 с.  2014
  68  Приходько Ю.О.  Психологічні чинники успішності професійної діяльності пожежних-рятувальників МНС України: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Приходько Ю.О. - Х., 2008 . - 252 с.  2008
  69  Потапчук Є.М.  Соціально-психологічні основи збереження психічного здоров'я військовослужбовців: дис. ... д-ра. псих. наук: 19.00.09/ Потапчук Є.М. - Х., 2004. - 420 с.   2004 
  70  Потапчук Н.Д.   Особливості надання психологічної допомоги проблемним сім'ям прикордонників: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Потапчук Н.Д. - Хмельницький, 2006.- 197 с.    2006
  71  Радько О.В.  Психологічні особливості ефективності професійної діяльності фахівців спеціального підрозділу служби інкасації державної служби охорони при МВС/ Потапкуч Н.Д. - Хмельницький, 2006.- 197 с.    2014
  72  Рядинська Є.М.  Професіографічний аналіз діяльності фахівців в державної военізованої гірничорятувальної служби України: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 /Рядинська Є.М. - Х., 2011. - 250  с.  2011
  73  Самохвалов О.Б.  Психологічні чинники професійної адаптації інспекторів прикордонної служби: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 /Самохвалов О.Б. - Хмельницький, 2007. - 221 с.  2007
  74  Світлична Н.О.  Соціально-психологічні чинники збереження психологічного здоров'я працівників МНС: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Світлична Н.О. - Х., 2013.- 232 с.  2013
  75  Середа Ю.І.   Професіографічний аналіз діяльності працівників служби психологічного забезпечення Державної служби України з надзвичайних ситуацій : дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Середа Ю.І. - Х.,2015.- 281 с  2015
  76  Сервачак О.В.  Психологічне забезпечення масових заходів на великих стадіонах: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Сеорвачак О.В. - Х.,2016. - 248 с.  2016
  77  Склень О.І,  Психологічні особливості поведінкових стратегій подолання стресу в професійній діяльності працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Склень О.І. - Х.,2008. - 198 с.    2008
  78  Скляров С.О.  Мотиваційно-особистнісні детермінанти успішності професійної діяльності рятувальників: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Скляров С.О. - Х.,2010. - 195 с.  2010
  79  Снісаренко А.Г.  Професіографічний аналіз діяльності начальників караулів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Снісаренко А.Г. - Х.,2011. - 236 с.  2011
  80  Собченко О.М.  Індивідуально-психологічні особливості поведінки військовослужбовців-рятувальників у кризових ситуаціях: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Собченко О.М. - Донецьк,2006. - 331 с.  2006 
  81  Сціборовський О.А,  Психологічні особливості прийняття ефективних рішень офіцерами ДПС України в нестандартних ситуаціях: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Сціборовський О.А. - Хмельницький,2005. - 219 с.  2005
  82  Теличкин А.А.   Особенности психологической адаптации работников полиции к условиям службы в миротворческой миссии ООН : дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Теличкин А.А. - Х.,1998. - 204 с.  1998
  83  Тітаренко Д.С.  Особливості функціонування механізмів психологічного захисту у рятувальників в умовах екзистенціальної загрози: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Тітаренко Д.С. - Х.,2011. - 206 с.  2011 
  84  Тімченко В.О.  Психологічні наслідки перебування рятувальників у зоні проведення антитерористичної операції: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Тімченко В.О. - Х.,2017. - 275 с.  2017
  85  Тимченко О.В.  Аутоагресивна поведінка   працівників органів внутрішніх справ України: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Тимченко О.В. - Х.,2003. - 188 с.  2003
  86  Титаренко А.В.  Трансформація індивідуально-психологічних характеристик рятувальників під  впливом екзистенціальних проблем професійного становлення: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Титаренко А.В. - Х.,2012. -  205 с.  2012
  86  Товма М.І.  Психологічні умови формування професійних якостей майбутніх командирів спеціальних підрозділів у процесі професіоналізації (на прикладі підрозділів з охорони диплом.представників): дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Товма М.І. - Х., 2001.- 276 с.  2010
  87  Тогобицька В.Д.  Психокорекція професійних деструкцій працівників МНС України: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Тогобицька В.Д. - Х., 2011. - 254 с.  2011
  88  Тробюк В.І.  Соціально-психологічні умови профілактики нестатутних взаємовідносин у первинних військових колективах: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Тробюк В.І. - Хмельницький, 2005. - 226 с.  2005 
  90  Тур'ян О.В.   Психологічні умови формування готовності прватних охоронців до діяльності в екстремальних ситуаціях: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Тур'ян О.В. - Х.,2011. - 228 с.  2011 
  91  Філіппов С.О.  Психологічні умови вдосконалення правоохоронної діяльності офіцерів державної прикордонної служби України: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Філіппов С.О. - Хмельницький,2004. - 199 с.  2004
  92  Хайрулін О.М.  Психологічна профілактика професійного вигорання військовослужюлвців державної прикордонної служби України: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Хайрулін О.М. - Х.,2013. - 242 с.  2013
  93

 Хворост М.Ю.

 Розвиток психологічної стійкості керівників рятувальних підрозділів в умовах професійної діяльності: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Хворост М.Ю. - Х.,2012. -  249 с.  2012
 94  Хілл Т.О.  Емоційний інтелект у системі формування сітуативної психологічної готовності майбутніх фахівців управління повітряним рухом: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Хілл Т.О. - Х.,2016. - 212 с  2016
 95  Ціцей Р.М.  Особливості встановлення психологічного контакту психолога МНС в постраждалими в умовах надзвичайної ситуациї: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Ціцей Р.М. - Х.,2014. - 187 с.  2014
 96  Цокота В.Р.  Психологічні особливості ефективності професійної діяльності командирів відділень війскових пожежних підрозділів: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Цокота В.Р. -Х.,2013. - 245 с.  2013
 97  Хмиров І.М.  Соціально-демографічні фактори первинної психологічної адаптації курсантів до умов навчання та служби у вищих навчальних закладах МНС України: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Хмиров І.М. -Х.,2013 - 184 с.  2013
 98  Черкашин А.И.  Формирование эмоциональной устойчивости специалиста пожарной охраны к воздействию стрессфакторов повышеной интенсивнсти: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Черкашин А.И. - Х.,1995. - 168 с.  1995
 99  Числіцька О.В.  Психологічні особливості професійної адаптації військовослужбовців медичної служби: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Числіцька О.В. - Х.,2012. - 161 с.  2012
 100  Шайхлисламов З.Р.  Прогнозирование эмоциональной устойчивости работников органов Внутренних Дел в экстремальных условиях служебно-оперативной деятельности: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Шайхлисламов З.Р. - Х.,1997. - 156 с.  1997
  101  Шаріпова Д.С.   Особливості психічної ригідності в системі емоційних переживань професфйних спортсменів з кулькової стрільби: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Шаріпова Д.С. - Х.,2015. - 235 с.  2015
  102  Швалб А.Ю.  Формування психологічної готовності майбутніх психологів МНС до надання екстреної допомоги: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Швабл А.Ю. - Х.,2012 - 199 с.  2012
 103  Шевчук А.М.  Особистісні зміни у постраждалих унаслідок надзвичайної ситуації: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Шевчук А.М. - Х.,2013. - 225 с.  2013
  104 Щебрина І.Є.   Прогнозування психологічної сумісності фахівців первинного тактичного пожежно-рятувального підрозділуоперативно-рятувальної служби цивільного захисту: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Щербина І.Є. - Х.,2018 - 223 с.  2018
  105  Юр'єва Н.В.  Мотиваційні ресурси стресостійкості військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Юр'єва Н.В. -Х., 2015. - 233 с.  2015
  106  Ярмыш И.А.   Психологические механизмы адаптации подростков с криминальным поведением в условиях вынужденной изоляции: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.09 / Ярмыш И.А. - Х.,2003. - 167 с.  2003