25.00.02- механізми державного управління

Рік  Автор Тема
 2021  Ярошович В.І.  Формування та реалізація державної політики соціалізації студентської молоді у закладах вищої освіти в Україні: дис. ... доктора філософії з публічного управління та адміністрування/В.І. Ярошович.- Львів, 2021.- 243 с.
 2021  Шкурат М.О.  Розвиток механізмів публічного управління якістю вищої освіти в Україні на основі міжнародного досвіду: дис. ... доктора філософії з публічного управління та адміністрування/М.О. Шкурат.- Дніпро, 2021. - 209 с.
 2021  Федоров І.С.  Механізми формування стійкого розвитку регіону: дис. ... канд. наук з державного управління. Спец. 25.00.02 "Механізми державного управління"/ І.С. Федоров.- Х., 2021.- 227 с.
 2021  Калюжний В.С.  Публічне регулювання впровадження технологій дистанційної освіти в Україні: дис. ... доктора філософії. Спец. 281 "Публічне управління та адміністрування"/ В.С. Калюжний.- Х., 2021.- 226 с.
 2021  Колісник Р.М.  Організаційно-економічний механізм державного регулювання розвитку підприємства: дис. ... канд. наук з держ. управління. Спец. 25.00.02 "Механізми державного управління"/Р.М. Колісник.- Х., 2021.- 228 с.
 2021  Кушлик Р.О.  Державна політика розвитку галузі енергозабезпечення на основі державно-приватного партнерства в Україні: дис. ... доктора філософії з публічного управління та адміністрування/Р.О. Кушлик.- Львів, 2021.- 263 с.
 2021  Сабурова Г.Б.  Механізми управління документообігом в органах виконавчої влади територіального рівня: дис. ... доктора філософії з публічного управління та адміністрування. Спец. 281/Г.Б. Сабурова.- Полтава-Харків, 2021.- 272 с.
 2021  Сапіга В.С.  Формування та реалізація державної політики соціалізації військовослужбовців у армійському середовищі в Україні: дис. ... доктора філософії з публічного управління та адміністрування/В.С. Сапіга.- Х., 2021.- 242 с.
 2021  Слободян О.С.  Механізми формування та реалізації державної промислової політики України: дис. ... канд. наук з держ. управління. Спец. 25.00.02 "Механізми державного управління"/О.С. Слободян.- Х., 2021.- 215 с.
 2021  Стукан Т.М.  Економічний механізм публічного управління інноваційним розвитком аграрних підприємств: дис. ... канд. наук з державного управління. Спец. 25.00.02 "Механізми державного управління"/Т.М. Стукан.-Х., 2021.- 257 с.
 2021  Супрунова І.В.  Державна політика у сфері детенізації національної економіки як структурної складової державної політики: дис. ... доктора наук з держ. управління. Спец. 25.00.05 "Держ. управління"/І.В. Супрунова.- Х., 2021.- 422 с.
 2021  Ситник Т.І.  Механізми реалізації державної соціально-економічної політики у період епідеміологічних загроз: дис. ... канд. наук з держ. упр. Спец. 25.00.02 "Механізми державного управління"/Т.І. Ситник.- Х., 2021.- 237 с.
 2021  Більовський М.О.  Механізми реалізації державної політики енергоефективності та енергозбереження в Україні: дис. ... доктора філософії. Спец. 281 "Публічне управління та адміністрування"/М.О. Більовський.- Х., 2021.- 206 с.
 2021  Діцман К.Д.  Стандартизація освітніх послуг в умовах децентралізації системи публічного управління освітою в Україні: дис. ... доктора філософії з публічного управління та адміністрування/К.Д. Діцман.- Дніпро, 2021.- 221 с.
 2021  Кононович В.Г.  Механізми державного регулювання фізичного виховання в закладах вищої освіти: дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 "Механізми державного управління"/В.Г. Кононович.-Х., 2021.- 208 с. 
 2021  Микитюк Ю.М.  Механізми державної політики у сфері цифровізації правового регулювання в Україні: дис. ... канд. наук з держ. управління. Спец. 25.00.02 "Механізми державного управління"/Ю.М. Микитюк.- Х., 2021.- 220 с.
 2021  Мазур В.Г.  Упровадження інноваційних технологій у діяльність органів влади на регіональному рівні: дис. ... канд. наук з держ. упр.: Спец. 25.00.02 "Механізми держ. управління"/В.Г. Мазур.- Х., 2021.- 315 с.
 2021  Євдокимов В.В.  Державна політика у сфері правоохоронної діяльності: дис. ... доктора наук з державного управління. Спец. 25.00.05/ В.В. Євдокимов.- Житомир, 2021.- 433 с.
 2021  Єфімов Ю.В.  Формування та реалізація екологічної політики на місцевому рівні: дис. ... доктора філософії з публічного управління та адміністрування. Спец:281/ Ю.В. Єфімов. - Х., 2021. - 247 с.
 2021  Карпенко Ю.В.  Механізми впровадження технологій штучного інтелекту в публічне управління: дис. ... доктора філософії, спец:281 "Публічне управління та адміністрування"/ Ю.В. Карпенко.- К., 2021.- 202 с.
 2021  Демидко Д.Л.  Державна гуманітарна політика у становленні громадянського суспільства в контексті національної безпеки України: дис. ... доктора філософії з публічного управління та адміністрування/ Д.Л. Демидко.-Х., 2021.-235 с.
 2021  Тресков А.В.   Механізми державного регулювання розвитку паливно-енергетичного комплексу України: дис. ...канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 /А.В. Тресков. - Х.,2021 .- 202 с.
 2021  Бестюк А.І.  Механізми державного управління вищою військовою освітою в Україні: дис. ... канд. наук з держ. управління. Спец. 25.00.02 "Механізми державного управління"/А.І. Бестюк.- Х., 2021.- 259 с.
 2021  Бєляєва О.П.  Механізми державно-громадської взаємодії в управлінні фаховою передвищою освіти: дис. ...канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / О.П. Бєляєва. - Х.,2021 .- 220 с.
 2021  Палюх В.В.  Державна політика розвитку наукової діяльності у закладах вищої освіти зі спеціфічними умовами навчання: дис. ... доктора філософії, спец:281 "Публічне управління та адмініистрування"/ В.В. Палюх. - Х.,2021.- 213 с.
 2021  Вавренюк С.А.   Механізми державного управління реформуванням вищої освіти України: дис. ... доктора наук з держ. упр.: 25.00.02 /С.А. Вавренюк. - Х.,2021 .- 427 с.
 2021  Запорожець Т.В.   Формування та реалізація механізмів запровадження інтелектуального управління у  діяльності органів державної влади: дис. ... доктора наук з держ. упр.: 25.00.02 /Т.В. Запорожець. - Х.,2021 .- 532с.
 2021  Грицишен Д.О.   Державна політика в сфері запобігання та протидії економічної злочинності: дис. ... доктора наук з держ. упр.: 25.00.05 / Д.О. Грицишен. - Х.,2021 .- 446 с.
 2021  Поступна О.В.   Механізми публічного управління регіонаьними освітними системами в Україні: дис. ... доктора наук з держ. упр.: 25.00.02 /О.В. Поступна. - Х.,2021 .- 485с.
 2021  Лерненко Н.А.   Механізми державного регулювання туристичної сфери України: дис. ... доктора наук з держ. упр.: 25.00.02 /Н.А. Леоненко. - Х.,2021 .- 406 с.
 2021  Громико О.І.   Механізми державного управління України в умовах розвитку інформаційного суспільства: дис. ...канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / О.І. Громико. - Х.,2021 .- 226 с. 
 2021  Стельмах А.В.   Розвиток інституту лобізму в системі забезпечення державної безпеки України: дис. ...канд. наук з держ. упр.: 25.00.05 / А.В. Стельмах. - Х.,2021 .-213 с.
 2021  Рибальченко  Механізми державної політики туристичної сфери України: дис. ...канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Н.П. Рибальченко. - Х.,2021 .- 236 с.
 2021  Ільєнко А.С.   Механізми державного управління підприємствами газової промисловості: дис. ...канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / А.С. Ільєнко - Х.,2021 .- 212 с.
 2021  Перевізник В.М.   Механізми розвитку гендерної політики держави: дис. ...канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 /В.М. Перевізник. - Х.,2021 .- 198 с.
 2021  Бєлоусова Є.В.  Механізми формування та реалізації кадрового потенціалу державної служби: дис. ...канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Є.В. Бєлоусова. - Х.,2021 .- 224 с.
 2021  Болбас О.М.   Механізми державного управління формування страхового фонду документації культурних цінностей в Україні: дис. ...канд. наук з держ. упр.: 25.00.05 / О.М, Болбас. - Х.,2021 .- 221 с.
 2021  Александрович А.Р. Державне регулювання інноваційної політики України: дис. ...канд. наук з держ. упр.: 25.00.05 / А.Р. Александрович. - Х.,2021 .- 221 с.
 2021  Волков І.М.   Організаційно-правовий механізм державного управління забезпеченням безпеки об'єктів дипломатичного призначення в України: дис. ...канд. наук з держ. упр.: 25.00.05 / І.М. Волков. - Х.,2021 .- 216 с.
 2021  Тихоненко О.О.   Механізми профайлінгу у сфері виявлення загроз в державній безпеці: дис. ...канд. наук з держ. упр.: 25.00.05 / О.О. Тихоненко. - Х.,2021 .- 280 с.
 2021  Грицишен Д.О.   Державна політика в сфері запобігання та протидії економічній злочинності:дис. ... доктора наук з держ. упр.: 25.00.02 / Д.О. Грицишен - Х.,2021 - 446 с. 
 2021  Лукін С.Ю.   Механізми формування публічного простору в процесах державотворення в Україні: дис. ... доктора наук з держ. упр.: 25.00.02 / С.Ю. Лукін - Х.,2021 - 474 с.
 2021  Платонова І.О.  Розвиток механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: дис. ... канд. наук з держ.упр.: 25.00.02 / І.О. Платонова - Х. 2021. - 251 с.
 2021   Маєвський Ю.Ф.   Механізми формування та реалізації державної аграрної політики в Україні: дис. ... канд. наук з держ.упр.: 25.00.02 / Ю.Ф Маєвський - Х. 2021. - 221 с.
 2020  Лях Ю.І.   Комунікативна парадигма організації взаємовідносин суб'єктів і об'єктів публічного адміністрування: дис. ... доктора філософії: спец: 281 "Публічне управління та адмітістрування" / Ю.І. Лях - Х.,2020 .- 293 с.
 2020  Гуйда О.Г.  Механізми державного регулювання телекомунікаційної сфери: дис. ... канд. наук з держ.упр.: 25.00.02 /Гуйда О.Г. - Х. 2020. - 224 с.
 2020  Павлій Н.І.   Механізми державного управління формування екологічної політики: дис. ... канд. наук з держ.упр.: 25.00.02 / Н.І. Павлій - Х. 2020. - 246 с.
 2020  Копанчук О.Є.  Механізми захисту національних інтересів Україниу сфері міжнародних відносин: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.05 /О.Є Копанчук - Х. 2020.- 217 с.
 2020  Москалюк С.В.   Механізми реалізації державної енергетичної політики України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.05 /С.В. Москалюк - Х. 2020.- 214с.
 2020  Кравчук О.В.   Державне управління розвитком експертно-криміналістичного забезпечення державнох безпеки України: дис. ... доктора  наук з держ. упр: 25.00.05 /О.В. Кравчук - Х. 2020.- 419 с.
 2020  Копанчук В.О,  Державна політика у сфері національної безпеки та охорони громадського порядку: дис. ... доктора  наук з держ. упр: 25.00.05 /В.О. Копанчук - Х. 2020.- 375 с.
 2020  Панченко О.А.   Державне управління інформаційною безпекою в епоху турбулентності: дис. ... доктора  наук з держ. упр: 25.00.05 /О.А. Панченко - Х. 2020.- 521 с.
 2020  Філіппова В.Д.  Формування та реалізація державної політики в галузі педагогічної освіти України: дис. ... доктора  наук з держ. упр: 25.00.02 /Філліпова В.Д.- Х. 2020.- 443 с.
 2020  Дурман М.О.  Формування та реалізація державної регуляторної політики в Україні: дис. ... доктора  наук з держ. упр: 25.00.02 /М.О. Дурман - Х. 2020.- 623 с.
 2020  Терещенко Д.А.   Механізми державного регулювання розвитку людського капіталу в Україні: дис. ... доктора  наук з держ. упр: 25.00.02 /Д.А.Терещенко - Х. 2020.- 453 с.
 2020  Рєзніков В.В.   Механізми формування та реалізації держаної політики у сфері європейської інтеграції України: дис. ... доктора  наук з держ. упр: 25.00.02 /В.В. Рєзніков - Х. 2020.- 418 с.
 2020  Хмиров І.М.   Державне управління розвитком дистанційної освіти України: дис. ... доктора  наук з держ. упр: 25.00.02 /І.М. Хмиров - Х. 2020.- 375 с.
 2020  Курисько І.В.   Державне управління розвитком кадрового потенціалу закладів вищої освіти: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 /І.В. Курисько - Х. 2020. - 207 с.
 2020  Петрів І.М.   Удосконалення механізму реалізації державної політики в системі органів влади конституційної юрисдикції: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 /І.М. Петрів - Х. 2020. - 233 с. 
 2020  Сєркова Н.А.   Державне регулювання розвитку вищої освіти вУкраїні: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 /Н.А. Сєркова - Х. 2020. - 228 с.
 2020  Лободенко К.В.   Механізми правозахисної державної політики України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 /К.В. Лободенко - Х. 2020. - 218 с.
 2020  Василенко О.В.   Механізми державного управління інтернаціоналізацією вищої освіти в Україні: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 О.В. Василенко - Дніпро, 2020. - 244 с.
 2020  Бондаренко А.І.   Державне регулювання фінансової безпеки економіки України: дис. ... доктора  наук з держ. упр: 25.00.02 /А.І.Бондаренко - Х. 2020.- 413 с.
 2020  Торічний В.О.   Інформаційне забезпечення державної безпеки України в умовах трансформаційних викликів і загроз дис. ... доктора  наук з держ. упр: 25.00.05 /В.О. Торічний - Х. 2020. - 375 с.
 2020  Крук О.В.   Державне регулювання міжнародної міграції висококваліфікованих кадрів: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 /О.В.Крук - Х. 2020.- 221 с.
 2020  Корецький Ю.О.  Державне регулювання забезпечення безпеки в умовах виникнення надзвичайних ситуацій: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 /Ю.О. Корецький.- Х. 2020. - 220 с.
 2020  Домарацький М.Б.  Державне управління забезпеченням безпеки критичної інфраструктури в Україні: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 /М.Б. Домарацький- Х. 2020.- 259 с.
 2020  Апостол О.І.  Механізми державного управління конкурентоспроможністю економіки України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 /О.І. Апостол - Х. 2020.- 250 с.
 2020  Грень Л.М.   Механізми державного управління професійно-технічною освітою України: дис. ... доктора наук з держ. упр: 25.00.02 /Грень Л.М. - Х. 2020.- 453 с.
 2020  Клейшмідт Ю.В.   Організаційно-правовий механізм державного регулювання процесів формування та використання електронних інфоромаційних ресурсів: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 /Ю.В. Клейшмидт- Х. 2020.- 220 с.
 2020  Кізян Р.В.   Механізми державного управління системою антитерористичної безпеки України: дис. ... канд. наук з держ. упр:25.00.02 /Кізян Р.В. - Х. 2020.- 180 с.
 2020  Науменко А.О.  Механізми державного управління агропромисловим комплексом України: дис. ... доктора наук з держ. упр: 25.00.02 / Науменко А.О.- Х. 2020.- 391 с.
 2020  Худоба О.В.   Державна політика забезпечення права на охорону здоров'я хворих на деменцію в Україні: механізми формування та реалізації: дис. ... доктора наук з держ. упр: 25.00.02 /Худоба О.В.- Л. 2020.- 535 с.
 2020  Соломко Ю.І.   Механізми надання адміністративних послуг засобам електронного урядування: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 /Соломко Ю.І.- Х. 2020.- 224 с.
 2020  Помаза-Пономаренко А.Л.  Інституціональна система державного управління соціальною безпекою регіонів України: дис. ... доктора наук з держ. упр: 25.00.02 /Помаза-Пономаренко А.Л.- Х. 2020. - 443 с.
 2020  Капелюшний С.А.   Державне регулювання системи професійногог розвитку молодшого керівника Національної гвардій України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 /Капелюшний С.А.- Х. 2020.- 185 с.
 2020  Дідок Ю.В.   Державне управління розвитком ветеринарної медицини в Україні: дис. ... доктора наук з держ. упр: 25.00.02 /Дідок Ю.В.- Х. 2020.- 475 с.
 2020  Кравчук О.В.   Державне управління розвитком експертно-криміналістичного забезпечення державної безпеки України: дис. ... доктора наук з держ. упр: 25.00.02 / Кравчук О.В.- Х. 2020.- 411 с.
 2020  Корецька Т.К.   Механізми виконання регіональних програм соціального захисьту населення: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / Корецька Т.К.- Л. 2020.- 204 с.
 2019  Полехіна І.С.  Механізми розвитку корпоративної культури публічного управління в Україні: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 /Полехіна І.С.- Х. 2019.- 229 с.
 2020  Карлаш В.В.  Механізми державного регулювання у сфері охорони здоров'я населення України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / В.В. Карлаш.- Х. 2020.- 214 с.
 2020  Савченко Н.В.   Механізми формування та реалізації сервісно-орієнтованої державної політики у сфері зайнятості населення в Україні: дис. ... д. наук з держ. упр: 25.00.02 / Н.В. Савченко.- Х., 2020.- 495 с. 
 2019  Алієва П.І.  Механізми дерєавного регулювання міжнародного співробітництва закладів вищої освіти: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / П.І. Алієва. - Х.,2019. - 212 с.
 2019  Бондаренко О.Г.   Державне управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації: дис. ... доктора наук з держ. упр: 25.00.02 /О.Г. Бондаренко - Х.,2019. - 470 с.
 2019  Братко Б.Е.   Фінансовий механізм державного регулювання ринку житлової нерухомості: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / Б.Е. Братко - Х.,2019. - 206 с.
 2019  Гада О.Б.  Державне управління підготовкою фахівців сфери цивільного захисту: досвід республіки Польща для України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 /О.Б. Гада - Х.,2019. - 243 с.
 2019  Карлов Т.В.   Механізми управління конфліктами у взаємодії органів влади та громадськості на регіональному рівніі: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / Карлов Т.В.  - Х.,2019. - 231 с.
 2019  Кришталь Д.О.  Механізми державного управління науково-техничним потенціалом вищої школи України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / Д.О. Кришталь. - Х.,2019.- 202 с.
 2019  Крук С.І.   Інституційний розвиток державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України: дис. ... доктора наук з держ. упр: 25.00.02 / С.І. Крук.- Х., 2019.- 448 с.
 2019  Левченко С.О.   Механізми реформування податкової політики в Україні в контексті впровадження нових моделей публічного управлінняі: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 /С.О. Левченко. - Х.,2019. - 221 с.
 2019  Нікіпєлова Є.М.  Державне управління безпековою політикою Республики Польша: досвід для України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 /Є.М. Нікіпєлова. - Х.,2019. - 285 с.
 2019  Омаров Азад Енвер огли Механізми формування та реалізація державної політики екологічної безпеки України: дис. ... доктора наук з держ. упр: 25.00.02 / Омаров Азад Енвер огли - Х.,2019 - 422 с.
 2019  Подорваний В.К.   Механізми державного регулювання соціального розвитку закладів вищорї освіти з специфічними умовами навчанняі: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / В.К. Подорваний. - Х.,2019. - 222 с.
 2019  Рубан А.В.   Державне управління у сфері національної безпеки України:дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / А.В Рубан.- Х., 2019.- 255 с.
 2019  Сіренко Р.Р.   Уніфікація механізмів державного регулювання фізкультурно-виховної діяльності у закладах вищої освіти України: дис. ... доктора наук з держ. упр: 25.00.02 / Р.Р. Сіренко - Х.,2019 - 458 с.
 2019 Серьогіна-Берестовська О.В.  Державне регулювання розвитку сільської соціальної інфраструктури: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / О.В. Серьогіна-Берестовська.- Х.,2019. - 223 с. 
 2019  Тарасов С.С.    Організаційно- економічний механізм державного управління формування кадрової політикиі: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 /С.С. Тарасов - Х.,2019. - 189 с.  

 2018  Гірман О.С.   Соціальний капітал як чинник управління регіональним розвитком: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / Ож.єС, Гірман - Х.,2018. - 235 с.
 2018  Долот В.Д.  Механізми державного управління ціноутворенням в системі охорони здоров'я України: дис. ... доктора. наук з держ. упр: 25.00.02 /В.Д. Долот - Х.,2018. - 386 с.
 2018  Івашина Л.П.  Механізми державного регулювання розвитку сільського зеленого туризму: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / Л.П. Івашина. - Х,2017. - 218 с.
 2018  Куліш П.Ю.   організаційно-а=правовий механізм публічного управління у сфері міжнародної технічної допомоги: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / П.Ю. Куліш. - Х.,2018. - 200 с.
 2018  Митник А.А.   Механізми взаємодії держави та бізнесу на регіональному рівні: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / А.А. Митник. - Х.,2018. - 199 с.
 2018  Ортіна Г.В,   Державна політика антикризового розвитку реального сектору економіки України: дис. ... доктора наук з держ. упр: 25.00.02 /Г.В. Ортіна. - Запоріжжя,2018. - 426 с.
 2018  Полторак С.Т.   Уніфікація механізмів державного управління реформуванням Збройних сил України в умовах трансформаційного суспільства: дис. ... доктора. наук з держ. упр: 25.00.02 / С.Т. Полторак - Х.,2018. - 450 с.
 2017  Авраменко М.М.  Державне управління територіальним розвитком в умовах трансформаційних процесів: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 /М.М. Авраменко. - К.,2017 - 230 с.
 2017  Бородін О.Д.  Механізми державного регулювання розвитку соціально-культурної сфери: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / О.Д. Бородін. - Х.,2017. - 212 с.
 2017  Губенко А.О.   Державні механізми управління виховними технологій в системі вищої освіти: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / А.О.Губенко - Х.,2017. - 209с.
 2017  Дудка О.І.   Механізми державного регулювання розвитку аграрного сектору України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / О.І. Дудка. - К.,2017. - 180 с.
 2017  Комаров О.В.   Механізми адміністрування митних ризиків в ситемі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / О.В. Комаров. - Дніпро,2017. - 210 с.
 2017  Константинов О.О.  Механізми державного управління соціально-економічним розвитком регіону: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / В.В. Глуха. - К., 2014. - 228 с.
 2017  Лукиша Р.Т.  Державна політика соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах ризиків: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / Р.Т. Лукиша. - Х.,2017. - 227 с.
 2017  Мірошниченко Р.В.   Державне регулювання формування екологічної культури студентів вищих навчальних закладів: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / Р.В. Мірошниченко . - Х.,2017. - 194 с.
 2017  Мороз С.А.   Механізми державного управління розвитком трудового потенціалу вищих навчальних закладів України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / С.А. Мороз. - Х.,2017. - 238 с.
 2017  Негрич М.М.   Механізми державного регулювання розвитку інвестиційно-будівельної сфери України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 /М.М. Негрич. - К.,2017. - 255 с.
 2017  Олениченко Ю.А.   Механізми державного управління у сфері безпеки поводнення з твердими побутовими відходами: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / Ю.А. Олениченко. - Х.,2017. - 182 с. 
 2017  Пивоваров К.В,   Удосконалення системи контролю в державному управлінні України: дис. ... доктора наук з держ. упр: 25.00.02 / К.В. Пивоваров. - К.,2017. - 546 с.
 2017  Стельмащук Ю.І.   Механізми державного регулювання розвитку соціально-гуманітарної сфери в Україні: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / Ю.І. Стельмащук. - К.,2017. - 243 с.
 2016  Баглик В.С.   Ефективні механізми реалізації державної молодіжної політики України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / В.С. Баглик. - Х.,2016. - 216 с.
 2016  Бандура І.С.   Формування державної соціальної політики в України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / І.С. Бандура. - К.,2016. - 219 с.
 2016  Денисюк О.В.   Механізми державного регулювання забезпечення економічної безпеки фінансового сектора України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / О.В. Денисюк. - Х.,2016. - 201 с.
 2016  Євдокімов В.А.   Механізми державного регулювання розвитку електроенергетичної галузі: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / В.А. Євдокімов. - Х.,2016. - 228 с.
 2016  Лученко Т.О.   Механізми державного управління вузівською наукою в Україні: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / Т.О. Лученко. - Х.,2016. - 190 с.
 2016  Продивус В.С.   Механізми державного регулювання регіонального розвитку в Україні: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / В.С. Продивус. - К.,2016. - 234 с.
 2015  Бєлоусов А.В.   Механізми державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / А.В.Бєлоусов. - Х.,2015. - 233 с.
 2015  Білотіл О.М.  Механізми державного управління в туристичній індустрії на прикладі Причорноморського регіону України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / О.М Білотіл. - Х.,2015. - 236 с.
 2015  Вавренюк С.А.  Механізми державного управління розвитком фізичної культури і спорту у вищих навчальних закладах України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / С.А. Вавренюк. - Х.,2015. - 205 с.
 2015  Вайсман В.Я.   Механізми реалізації державно-приватного партнерства у сфері підприємництва України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / В.Я. Вайсман. - Х.,2015. - 235 с.
 2015  Волошин О.Л.  Механізми державного регулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / О.Л. Волошин. - Х.,2015. - 197 с. 
 2015  Вострікова Н.В.  Удосконалення організаційного механізму державного управління водними ресурсами в Україні: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / Н.В. Вострікова. - Рівне,2015. - 291 с.
 2015  Григоренко Н.В.   Розвиток системи наданнядержавних послуг у сфері цивільного захисту: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / Н.В. Григоренко. - Х.,2015. - 223 с.
 2015  Івашків Ю.Д.  Удосконалення механізмів стратегічного планування в регіональному управлінні: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / І.В. Івашків. - Х.,2015. - 270 с.
 2015  Кулак Н.В.   Електонне забезпечення сфери здійснення державних закупівель України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / Н.В Кулак. - Х.,2015. - 244 с.
 2015  Полковниченко Д.Ю.  Державне управління соціально-економічним розвитком територій в умовах надзвичайних ситуацій: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / Д.Ю. Полковниченко. - Х.,2015. - 200 с.
 2015  Сисоєва С.І.  Механізми державного регулювання ринку туристичних послуг України (на прикладі Причорноморського та Карпатського регіонів): дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / С.І. Сисоєва. - Х.,2015. - 210 с.
 2014  Глуха В.В.  Механізми державного регулювання розвитку депресивних регіонів в Україні: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / В.В. Глуха. - Х.,2014. - 212 с.
 2014  Назаренко В.Ю.  Організаційно-правове забезпечення днржавного управління пожежною безпекою в Україні : дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / В.Ю. Назаренко. - Х.,2017. - 200 с.
 2014 Помаза-Пономаренко  Механізми державного регулювання земельно-орендних відносин в Україні: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / А.П. Помаза-Пономаренко. - Х.,2014. - 237 с.
 2014  Тимошенко О.В.   Державне регулювання підприємства в умовах переходу до інноваційної економіки: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / О.В. Тимошенко. - Х.,2014. - 227 с.
 2014  Тоцький С.В.  Удосконалення механізмів державного регулювання системи економічної безпеки регіонів України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / С.В. Тоцький. - К.,2014. - 211 с.