25.00.02- механізми державного управління

Автор Тема Рік
     1 Авраменко М.М.  Державне управління територіальним розвитком в умовах трансформаційних процесів: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 /М.М. Авраменко. - К.,2017 - 230 с.  2017
     2  Баглик В.С.   Ефективні механізми реалізації державної молодіжної політики України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / В.С. Баглик. - Х.,2016. - 216 с.  2016
     3  Бандура І.С.   Формування державної соціальної політики в України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / І.С. Бандура. - К.,2016. - 219 с.  2016
     4  Бєлоусов А.В.   Механізми державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / А.В.Бєлоусов. - Х.,2015. - 233 с.  2015
     5  Білотіл О.М.  Механізми державного управління в туристичній індустрії на прикладі Причорноморського регіону України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / О.М Білотіл. - Х.,2015. - 236 с.  2015
     6  Бондаренко А.І.   Механізм управління державним фінансовим контролем в Україні: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / А.І.Бондаренко. - Х.,2015. - 238 с.  2015
     7  Бородін О.Д.  Механізми державного регулювання розвитку соціально-культурної сфери: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / О.Д. Бородін. - Х.,2017. - 212 с.  2017
     8  Вавренюк С.А.  Механізми державного управління розвитком фізичної культури і спорту у вищих навчальних закладах України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / С.А. Вавренюк. - Х.,2015. - 205 с.  2015
     9   Вайсман В.Я.   Механізми реалізації державно-приватного партнерства у сфері підприємництва України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / В.Я. Вайсман. - Х.,2015. - 235 с.  2015
    10  Волошин О.Л.  Механізми державного регулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / О.Л. Волошин. - Х.,2015. - 197 с.   2015
    11  Вострікова Н.В.  Удосконалення організаційного механізму державного управління водними ресурсами в Україні: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / Н.В. Вострікова. - Рівне,2015. - 291 с.  2015
    12  Глуха В.В.  Механізми державного регулювання розвитку депресивних регіонів в Україні: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / В.В. Глуха. - Х.,2014. - 212 с.  2014
    13  Губенко А.О.   Державні механізми управління виховними технологій в системі вищої освіти: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / А.О.Губенко - Х.,2017. - 209с.  2017
    14  Григоренко Н.В.   Розвиток системи наданнядержавних послуг у сфері цивільного захисту: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / Н.В. Григоренко. - Х.,2015. - 223 с.  2015
    15  Денисюк О.В.   Механізми державного регулювання забезпечення економічної безпеки фінансового сектора України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / О.В. Денисюк. - Х.,2016. - 201 с.  2016
    16  Дудка О.І.   Механізми державного регулювання розвитку аграрного сектору України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / О.І. Дудка. - К.,2017. - 180 с.  2017
    17  Євдокімов В.А.   Механізми державного регулювання розвитку електроенергетичної галузі: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / В.А. Євдокімов. - Х.,2016. - 228 с.  2016
    18  Івашків Ю.Д.  Удосконалення механізмів стратегічного планування в регіональному управлінні: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / І.В. Івашків. - Х.,2015. - 270 с.  2015
    19  Івашина Л.П.  Механізми державного регулювання розвитку сільського зеленого туризму: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / Л.П. Івашина. - Х,2017. - 218 с.  2018
    20  Комаров О.В.   Механізми адміністрування митних ризиків в ситемі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / О.В. Комаров. - Дніпро,2017. - 210 с.  2017
    21  Константинов О.О.  Механізми державного управління соціально-економічним розвитком регіону: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / В.В. Глуха. - К., 2014. - 228 с.  2017
    22  Кулак Н.В.   Електонне забезпечення сфери здійснення державних закупівель України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / Н.В Кулак. - Х.,2015. - 244 с.  2015
    23  Лукиша Р.Т.  Державна політика соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах ризиків: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / Р.Т. Лукиша. - Х.,2017. - 227 с.  2017
    24  Лученко Т.О.   Механізми державного управління вузівською наукою в Україні: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / Т.О. Лученко. - Х.,2016. - 190 с.  2016
    25  Мірошниченко Р.В.   Державне регулювання формування екологічної культури студентів вищих навчальних закладів: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / Р.В. Мірошниченко . - Х.,2017. - 194 с.  2017
    26  Мороз С.А.   Механізми державного управління розвитком трудового потенціалу вищих навчальних закладів України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / С.А. Мороз. - Х.,2017. - 238 с.  2017
    27  Назаренко В.Ю.  Організаційно-правове забезпечення днржавного управління пожежною безпекою в Україні : дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / В.Ю. Назаренко. - Х.,2017. - 200 с.  2014
    28  Негрич М.М.   Механізми державного регулювання розвитку інвестиційно-будівельної сфери України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 /М.М. Негрич. - К.,2017. - 255 с.  2017
    29  Олениченко Ю.А.   Механізми державного управління у сфері безпеки поводнення з твердими побутовими відходами: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / Ю.А. Олениченко. - Х.,2017. - 182 с.   2017
    30  Ортіна Г.В,   Державна політика антикризового розвитку реального сектору економіки України: дис. ... доктора наук з держ. упр: 25.00.02 /Г.В. Ортіна. - Запоріжжя,2018. - 426 с.  2018
    31  Пивоваров К.В,   Удосконалення системи контролю в державному управлінні України: дис. ... доктора наук з держ. упр: 25.00.02 / К.В. Пивоваров. - К.,2017. - 546 с.  2017
    32  Полковниченко Д.Ю.  Державне управління соціально-економічним розвитком територій в умовах надзвичайних ситуацій: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / Д.Ю. Полковниченко. - Х.,2015. - 200 с.  2015
    33 Помаза-Пономаренко  Механізми державного регулювання земельно-орендних відносин в Україні: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / А.П. Помаза-Пономаренко. - Х.,2014. - 237 с.  2014
    34  Продивус В.С.   Механізми державного регулювання регіонального розвитку в Україні: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / В.С. Продивус. - К.,2016. - 234 с.  2016
    35  Сисоєва С.І.  Механізми державного регулювання ринку туристичних послуг України (на прикладі Причорноморського та Карпатського регіонів): дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / С.І. Сисоєва. - Х.,2015. - 210 с.  2015
    36  Стельмащук Ю.І.   Механізми державного регулювання розвитку соціально-гуманітарної сфери в Україні: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / Ю.І. Стельмащук. - К.,2017. - 243 с.  2017
    37  Тимошенко О.В.   Державне регулювання підприємства в умовах переходу до інноваційної економіки: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / О.В. Тимошенко. - Х.,2014. - 227 с.  2014
    38  Тоцький С.В.  Удосконалення механізмів державного регулювання системи економічної безпеки регіонів України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / С.В. Тоцький. - К.,2014. - 211 с.  2014
    39  Улида В.Ю.  Механізми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в сфері електроенергетики в Україні: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / В.Ю. Улида. - Х.,2017. - 237 с.  2017
    40  Федеров В.В.  Удосконалення механізмів державного управління податковою системою України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / В.В. Федоров. - К.,20145. - 208 с.  2015
    41  Харламова Ю.Є.  Механізми державного управління підготовкою фахівців служби цивільного захисту : дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / Ю.Є. Харламова. - Х.,2017. - 222 с.  2017
    42  Хірамагомедов М.Г.   Державне регулювання розвитку ртнку зерна в Україні: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / М.Г. Хірамагомедов. - Х.,2015. - 187 с.  2015
    43  Хмирова А.О.   Державне управління реалізацією виховного процесу у вищих навчальних закладах України: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 /А.О.Хмирова. - Х.,2017. - 217 с.  2018
    44  Черкаска В.В.  Механізми державного управління ефективним розвитком регіону України: на прикладі Запорізької області: дис. ... канд. наук з держ. упр: 25.00.02 / В.В. Черкаска. - Х.,2015. - 205 с.  2015
    45  Шведун В.О.   Механізми державного регулювання в сфері рекламної діяльності: дис. ... доктора. наук з держ. упр: 25.00.02 / В.О. Шведун. - Х.,2016. - 443 с.  2016