Впровадження інноваційних методик у лабораторному практикумі з фізики: звіт про НДР / ДСНС, кер.: БорисенкоВ.Г., вик.: Литвинов Ю.В., Кривцова В.І. [та ін.]. - Х., 2011. - 42 с. - № ДР 011U002495. - Інв. № 213
Дослідження та розробка полімерних зв'язуючих, схильних до піролітичних перетворень для композитів з підвищеною межею вогнестійкості: звіт про НДР / ДСНС, кер.:Білим П.А., вик.: Афанасенко К.А., Михайлюк О.П. - Х., 2011. - 76 с. - № ДР 0110U003265. - Інв. № 217
Забезпечення безпеки технологічних процесів та підвищення точності температурних вимірювань за допомогою самокаліброваних датчиків на основе бінарних сплавів : звіт про НДР / ДСНС, кер.:Курська Т.М., вик.: Міщенко І.В. - Х., 2011. - 21 с. - № ДР 0111U002442. - Інв. № 218
Исследование влияния технологических факторов на воспламеняемость газов, получаемых методом подземной газификации угля: звіт про НДР / ДСНС, кер.:Луценко Ю.В., вик.: Яровой Е.А. - Х., 2011. - 80 с. - № ДР 0109U003065. - Інв. № 221
Компаративний аналіз термінів пожежно-технічних спеціальностей в українській, англійській, німецькій та французькій мовах: звіт про НДР / ДСНС, кер.: Богданова І.Є., вик.: Кринська Н.В., Лептуга О.К. [та ін.]. - Х., 2011. - 500 с. - № ДР 0108U004223. - Інв. № 212
Обґрунтування можливості використання аварійно-рятувального автомобіля "Дельфін" при пожежах в висотних будинках: звіт про НДР (заключ.) / ДСНС, кер.: Гузенко В.А., вик.: Соболь О.М., Неклонський І.М. [та ін.]. - Х., 2011. - 73 с. - № ДР 0109U003081. - Інв. № 215
Підвищення ефективності застосування засобів малої механізації в підрозділах МНС: звіт про НДР / ДСНС, кер.: Удянський М.М., вик.: Соколов Д.Л., Семків О.М.[та ін.]. - Х., 2011. - 67 с. - № ДР 0109U003061. - Інв. № 214
Полігонні випробування протигазу-саморятівника "Фенікс-2": звіт про НДР / ДСНС, кер.:Стрілець В.М., вик.: Барбашин В.В., Ігнатьєв О.М. [та ін.]. - Х., 2011. - 27 с. - № ДР 0111U007462. - Інв. № 225
Раціональне розміщення пожежних поїздів та підрозділів пожежно-рятувальної служби для захисту рухомого складу та об'єктів залізничного транспорту: звіт про НДР (заключ.) / ДСНС, кер.: Соболь О.М., вик.:Собина В.О., Комяк В.М. [та ін.]. - Х., 2011. - 86 с. - № ДР 0109U003079. - Інв. № 223
Розробка алгоритму моніторингу попередніх факторів надзвичайних ситуацій міських об'єктів підвищеної небезпеки: звіт про НДР / ДСНС, кер.: Тютник В.В., вик.:Шевченко Р.І., Калугін В.Д. [та ін.]. - Х., 2011. - 95 с. - № ДР 0109U003073. - Інв. № 222
Розробка дослідного зразку для оперативного відновлення герметичності пошкоджених ємкісних апаратів: звіт про НДР / ДСНС, кер.: Тригуб В.В., вик.: Ваетісян В.В., Куліш Ю.О. [та ін.]. - Х., 2011. - 94 с. - № ДР 0111U002448. - Інв. № 219
Розробка електронного алгоритму прийняття управлінських рішень керівником з ліквідації аварії з викидом хімічно-небезпечних речовин: звіт про НДР / ДСНС, кер.: Шевченко Р.І., вик.: Говаленков С.С., Тютюник В.В. [та ін.]. - Х., 2011. - 86 с. - № ДР 0110U003271. - Інв. № 220
Розробка математичного апарату та програмного забезпечення для розрахунку параметрів імпульсних пристроїв подачи вогнегасячих речовин: звіт про НДР / ДСНС, кер.:Грицина І.М., вик.: Виноградов С.А. - Х., 2011. - 68 с. - № ДР 0110U003267. - Інв. № 224
Удосконалення методик розрахунку автоматичних установок водяного пожежогасіння з гідравлічними мережами складної топології: звіт про НДР / ДСНС, кер.: Дерев'янко О,А., вик.: Литвяк О,М., Бондаренко С.М. - Х., 2011. - 109 с. - № ДР 0109U003066. - Інв. № 216