Анаеробні фізіологічні аспекти витривалості у курсантів та студентів під час проведення занять та тренувань из легкої атлетики у вищих навчальних закладах ДСНС України: звіт про НДР / ДСНС, кер.: Краснокутський М.І., вик.: Богданов М.В. - Х., 2014. - 50 с. - № ДР 0114U002229. - Інв. № 296

Деструктивний вплив професійної діяльності на працівників служби цивільного захисту: звіт про НДР / ДСНС, кер.: Перелигіна Л.А., вик.: Косолапов О.М., Гужва Д.В. [та ін.]. - Х., 2014. - 60 с. - № ДР 0113U008410. - Інв. № 292

Динаміка розвитку і горіння нафтопродуктів на залізничному транспорті: звіт про НДР / ДСНС ; кер. О.Є. Басманов; вик.: І.А. Горпинич [та ін.]. - Х., 2014. - 72 с. - № ДР 0114U002239. - Інв. № 317
Дослідження недостовірності результатів застосування розрахункових алгоритмів параметрів захисної арматури : звіт про НДР / ДСНС ; кер. О.О. Тесленко, вик.: А.Ю. Бугайов [та ін.]. - Х., 2014. - 68 с. - № ДР 0112U002582. - Інв. № 312

Дослідження теплової стійкості багатошарових плоских стінок при нагріванні внутрішніми джерелами: звіт про НДР / ДСНС, кер.: Курська Т.М., вик.: Максимова М.О. - Х., 2014. - 26 с. - № ДР 0113U002394. - Інв. № 300
Дослідження умов раннього моніторингу та попередження надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру : звіт про НДР / ДСНС ; кер. В.В. Тютюник; вик. : В.Д. Калугін [та ін]. - Х., 2014. - 266 с. - № ДР 0112U002587. - Інв. № 315

Забезпечення пожежовибухобезпеки систем зберігання водню на автотранспортних засобах: звіт про НДР / ДСНС, кер.: Кривцова В.І., вик.: Ключка Ю,П. - Х., 2014. - 91 с. - № ДР 0113U002391. - Інв. № 297
Запобігання утворення горючого середовища в об'ємі резервуарів світлих нафтопродуктів під час хіміко-механізованного способу очистки: звіт про НДР / ДСНС, кер.: Удянським М.М., вик.: Липовий В.О. - Х., 2014. - 50 с. - № ДР 0113U002412. - Інв. № 293

Марновірства - як квазіресурс копінг-поведінки працівників Державної служби України з надзвичайних ситуації : звіт про НДР / ДСНС, кер. О.В. Тімченко; вик.: Н.П. Борисова [та ін.]. - Х., 2014. - 121 с. - № ДР 0113U005683. - Інв. № 316
Оцінка загроз природного та техногенного характеру на території Харківської області: звіт про НДР / ДСНС ; кер. А.С. Рогозін; вик.: Р.В. Приходько. - Х., 2014. - 68 с. - № ДР 0113U002409. - Інв. № 314

Оцінка ризиків виникнення пожеж під час експлуатації залізничних цистерн з пошкодженнями типу "вм'ятина": звіт про НДР / ДСНС, кер.:Грінченко Є.М., вик.: Соколов Д.Л., Федоренко Р.М. - Х., 2014. - 137 с. - № ДР 0113U002398. - Інв. № 303

Підвищення ефективності ліквідації пожеж у житлових будівлях шляхом використання гелеутворюючих систем: звіт про НДР / ДСНС, кер.: Саченко О.В., вик.: Кірєєв О.О. Островерх О.О. [та ін.]. - Х., 2014. - 66 с. - № ДР 0112U002585. - Інв. № 298
Підвищення ефективності локалізації та ліквідації аварійних розливів рідких вуглеводнів на ґрунті: звіт про НДР / ДСНС, Кер.:І.А. Чуб, В.М., Вик.: Попов, О.О. Неронов, А.М. Чернуха. - Х., 2014. - 47 с. - № ДР 0113U002390. - Інв. № 307

Розробка геоінформаційної системи моніторингу надзвичайних ситуацій техногенного характеру у складі системи техногенної безпеки регіону: звіт про НДР / ДСНС, кер.: Чуб І.А., вик.: Лєвтєров О.А., Важинський С.Є. [та ін.]. - Х., 2014. - 42 с. - № ДР 0113U002386. - Інв. № 306

Розробка кваліфікаційних характеристик фахівця з утилізації вибухонебезпечних предметів: звіт про НДР / ДСНС, кер.: Васильченко О.І., вик.: Смирнов О.М., Толкунов І.О. [та ін.]. - Х., 2014. - 109 с. - № ДР 0113U002387. - Інв. № 295
Розробка методики оцінки залишкового ресурсу пневматичних шин, в конкретних умовах експлуатації, колісної техніки підрозділів МНС України: звіт про НДР / ДСНС, кер.: Ларін О.М., вик.: Ціолковський В.І., Каліновський А.Я. - Х., 2014. - 72 с. - № ДР 0113U002393. - Інв. № 299

Розробка методу оптимізації виробу засобів та побудови шляхів евакуації при пожарах в будинках підвищеної поверховості : звіт про НДР / ДСНС ; кер. О.М. Соболь; вик.: В.В. Комяк [та ін]. - Х., 2014. - 209 с. - № ДР 0112U002581. - Інв. № 313

Розробка підручника «Тоеретичні основи пожежної профілактики технологічних процесів та апаратів»: звіт про НДР / ДСНС, кер.: Михайлюк О.П., вик.: Олейник В.В. - Х., 2014. - 330 с. - № ДР 0112U002586. - Інв. № 294

Розробка рекомендацій з підвищення ефективності процесу попередження ситуацій техногенного характеру на полігонах промислових та побутових відходів: звіт про НДР (заключ.) / ДСНС, кер.: Соболь О.М., вик.: Олениченко Ю.А., Шевченко Р.І. [та ін.]. - Х., 2014. - 61 с. - № ДР 0112U002590. - Інв. № 309

Розробка рекомендацій з підвищення ефективності роботи радіотехнічних систем інформаційного забезпечення підрозділів та служб різного функціонального призначення в умовах надзвичайних ситуацій: звіт про НДР (заключ.) / ДСНС, кер.: Поспєлов Б.Б. , вик.: Шевченко Р.І., Кірочкін О.Ю. [та ін.]. - Х., 2014. - 146 с. - № ДР 0112U002592. - Інв. № 304

Розробка системи регіонального рівня зі збирання інформації та оперативного моніторингу надзвичайних ситуацій на основе обробки даних дистанційного (супутникового) зондування: звіт про НДР (заключ.) / ДСНС, кер.: Шевченко Р.І., вик.: Поспєлов Б.Б., Лєвтеров О.А. [та ін.]. - Х., 2014. - 216 с. - № ДР 0112U002589. - Інв. № 305
Розробка способу локалізації лісових пожеж на основі паливоповітряних зарядів: звіт про НДР / ДСНС, кер.: Абрамов Ю.О., вик.: Тарадуда Д.В., Дубінін Д.П. - Х., 2014. - 92 с. - № ДР 0114U002243. - Інв. № 308

Розробка теоретичних основ дії грунтометальних механізмів радіально-відцентрового типу для гасіння пожеж : звіт про НДР / ДСНС ; кер. О.М. Ларін; вик.: О.М. Семків [та ін.]. - Х., 2014. - 50 с. - № ДР 0113U002413. - Інв. № 318

Удосконалення категорування за вибухопожежною та пожежною небезпекою електротехнічних приміщень та споруд: звіт про НДР / ДСНС, кер.: Кулаков О.В., вик.: Григоренко О.М., Кирилюк А.С. - Х., 2014. - 33 с. - № ДР 0113U002395. - Інв. № 301
Формування розрахункової бази щодо несучих елементів аварійно-рятувальної, інженерної та протипожежної техніки: звіт про НДР / ДСНС, кер.: Гузенко В.А., вик.: Єлізаров О.В. - Х., 2014. - 88 с. - № ДР 0113U002397. - Інв. № 302