Розроблення методичних рекомендацій щодо виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників ОРС ЦЗ ДСНС України до виконання завдань за призначенням ("Навчальні вправи") : звіт про НДР / ДСНС, Видпов. вик.: Рибка Є.О., вик.: Грицина І.М., Карпець К.М. [та ін.]. - Х., 2017. - 158 с. - № ДР 0117U004711. - Інв.№ 352

Розкриття закономірностей діяльності рятувальників в непридатному для дихання середовищі : звіт про НДР / ДСНС, Кер.: Стрілець В.М., вик.: Ковальов П.А., Бородич П.Ю. [та ін.]. - Х., 2017. - 84 с. - № ДР 0115U002019. - Інв.№ 353

Розробка програмного тренажеру для оцінки дій керівника при автобусних аваріях : звіт про НДР / ДСНС, Кер.: Піксасов М.М., вик.: Аветісян В.Г., Золочевська Т.Г. - Х., 2017. - 25 с. - № ДР 0116U002000. - Інв.№ 354

Дослідження гідравлічних струменів при створенні систем управління екологічною безпекою об'єктів підвищеного ризику : звіт про НДР / ДСНС, Кер.: Вамболь С.О.., вик.: Міщенко І.В., Кондратенко О.М. [та ін]. - Х., 2017. - 55 с. - № ДР 0116U002002. - Інв.№ 355

Моделювання процесів генерації водню в енергетичних установках : звіт про НДР / ДСНС, Кер.: Абрамов Ю.О., вик.: Кривцова В.І., Борисенко В.Г. - Х., 2017. - 42 с. - № ДР 0116U002003. - Інв.№ 356

Гасіння пожеж класу В: моделі і характеристики : звіт про НДР / ДСНС, Кер.: Абрамов Ю.О., вик.: Басманов О.Є. - Х., 2017. - 46 с. - № ДР 0117U002001. - Інв.№ 357

Дослідження матеріалів на основі хімічних волокон, що мають властивості зниженої горючості : звіт про НДР / ДСНС, Кер.: Олейник В.В., вик.: Коровникова Н.І. , Гонар С.Ю. - Х., 2017. - 34 с. - № ДР 0114U002231. - Інв.№ 358

Розробка пропозиції щодо можливості використання променевих інфрачервоних приладів в системах забезпечення пожежної безпеки об'єктів : звіт про НДР / ДСНС, Кер.: Катунін А.М., вик.: Кулаков О.В., Кирилюк А.С. - Х., 2017. - 77 с. - № ДР 0114U002232. - Інв.№ 359

Психічна ригідність в системі емоційних переживань професійних спортсменів з кулькової стрільби під час змагальної діяльності : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Тімченко О.В., вик.: Шаріпова Д.С., Лєбєдєва С.Ю. [та ін.]. - Х., 2017. - 232 с. - № ДР 0115U002023. - Інв.№ 360

Оцінка межі вогнестійкості залізобетонних конструкцій з використанням фіброматеріалів : звіт про НДР / ДСНС, Кер.: Васильченко О.В., вик.: Сирих В.М., Хмиров і.М. [та іт]. - Х., 2017. - 29 с. - № ДР 0115U002024. - Інв.№ 361

Психологічні особливості виконання завдань за призначенням працівників аварійно-рятувальних підрозділів : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Л.А. Перелигіна, вик.: Н.Є. Афанасьєва, Ю.О. Приходько [та ін.]. - Х., 2017. - 61 с. - № ДР 0115U002031. - Інв.№ 362

Підвищення ефективності гасіння полімерних матеріалів шляхом використання бінарних систем з роздільним подаванням : звіт про НДР / ДСНС, Кер.: О.О. Кірєєв, вик.: А.Я. Шаршанов, К.В. Жернокльов [та ін]. - Х., 2017. - 40 с. - № ДР 0115U002034. - Інв.№ 363

Розробка наукових основ державного управління у сфері безпеки ринку соціально-економічних послуг України з точки зору цивільного захисту : звіт про НДР / ДСНС, Кер.: С.М, Домбровська, вик.: В.О. Шведун, С.І. Сисоєва [та ін.]. - Х., 2017. - 66 с. - № ДР 0115U002035. - Інв.№ 364

Механізми формування державної молодіжної політики та системи розвитку фізичної культури і спорту в вищих навчальних закладах України з особовими умовами навчання : звіт про НДР / ДСНС, Кер.: С.М, Домбровська, вик.: С.А. Вавренюк, П.М. Россахатський. - Х., 2017. - 67 с. - № ДР 0115U002036. - Інв.№ 365

Удосконалення методів оцінки та прогнозування ризиків виникнення надзвичайних ситуацій різноманітного характеру : звіт про НДР / ДСНС, Кер.: В.М. Стрілець, вик.: Н.В. Дейнеко, Є.В. Іванов [та ін]. - Х., 2017. - 81 с. - № ДР 0115U002037. - Інв.№ 366

Удосконалення способів подачі гелеутворюючих складів, що підвищують ефективність гасіння поверхневих загорянь : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Ю.М. Сенчихін, вик.: К.М. Остапов, С.В. Росоха [та ін.]. - Х., 2017. - 185 с. - № ДР 0116U002011. - Інв.№ 367

Підвищення вантажопідйомності спеціалізованого транспортного засобу за допомогою повітряної подушки : звіт про НДР / ДСНС, кер.: О.М. Ларін, вик.: Д.В. Донський, В.Б. Коханенко [та ін.]. - Х., 2017. - 35 с. - № ДР 0113U002013. - Інв.№ 368

Розробка методів об'єктивного випробування теплових пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Ю.О.Абрамов, вик.: Я,Ю, Кальченко. - Х., 2017. - 38 с. - № ДР 0116U002017. - Інв.№ 369

Розробка комп'ютерної системи прогнозування інтенсивності опадів на поверхні землі в залежності від фізико-хімічних властивостей атмосфери : звіт про НДР / ДСНС, кер.:М.В. Кустов, вик.: В.Д. Калугін, А.Я. Шаршанов [та ін.]. - Х., 2017. - 77 с. - № ДР 0116U002019. - Інв.№ 370

Психологічний супровід професійної діяльності фахівців ризиконебезпечних професій : звіт про НДР / ДСНС, кер.: Л.А. Перелигіна, вик.: К.В. Балабанова, Я.А. Демченко [та ін.]. - Х., 2017. - 86 с. - № ДР 0116U002020. - Інв.№ 371

Вогнегасні системи з роздільним подаванням компонентів для гасіння пожеж класу "В" : звіт про НДР / ДСНС, Кер.: В.А. Кірєєв, вик.:І.Ф. Дадашов, К.В. Жернокльов [та ін]. - Х., 2017. - 105 с. - № ДР. - Інв.№ 372

Розроблення довідника пожежного-рятувальника : звіт про НДР / ДСНС, Кер.: П.А. Ковальов, вик.:Р.В. Пономаренко, П.Ю. Бородич. - Х., 2017. - 102 с. - № ДР 0116U002021. - Інв.№ 373

Провести дослідження та підготувати рекомендації щодо розподілу годин за видами службової підготовки особового складу органів і підрозділів цивільного захисту ДСНС України : звіт про НДР / ДСНС, кер.: В.О, Собина, вик.: О.М. Колєнов, О.В. Єлізаров [та ін.]. - Х., 2017. - 339 с. - № ДР 0116U007077. - Інв.№ 374

Розробка алгоритму дій центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, під час застосування заходів регулювання у сфері державного нагляду (контролю) та відповідного програмного забезпечення : звіт про НДР / ДСНС, кер.:М.В. Кустов, вик.: В.Д. Калугін, А.Я. Шаршанов [та ін.]. - Х., 2017. - 36 с. - № ДР 0115U002044. - Інв.№ 375