Життєвий шлях письменника

 

    У кожного народу є свої історичні постаті першої величини, яких не в змозі прикрити пил віків, як і не можуть зламати їх кайдани можновладців чи оббрехати діячі псевдонауки. До таких велетнів української національної культури, політичної думки, беззаперечно, належать Тарас Шевченко, Іван Франко та Михайло Грушевський.Саме з їхніми іменами, їхньою творчою спадщиною, насамперед, пов’язані ідеї відродження української культури, науки, громадської думки, відродження історичної свідомості й національної гідності народу.
Саме їхній приклад, їхня самопожертва і непримиренна позиція революційних демократів будили свідомість народу, кликали його до боротьби за державність.
    На такому грунті великої історичної свідомості виріс геній Михайла Грушевського – невтомного дослідника історії та культури українського народу, поборника його соборності, злуки розшматованих імперіалістичними силами всіх українських земель.
  Народився М.Грушевський 17(29) вересня 1866 року в невеликому місті Холмі (тепер Хелм на території Польщі).Батько його, Сергій Федорович, вчителював у греко- католицькій гімназії, мати-Глафіра Опакова- походила з родини служителів культу. 1869 року трирічний Михайло разом з батьками переїздить на Кавказ, у1880 -1886 роках навчається у Тифліській гімназії. У липні 1886 року він звертається з листом до ректора університету Святого Володимира, що в Києві, з проханням зарахувати його на історичне відділення історико-філологічного факультету.
  1894 року М.Грушевський очолює щойно утворену кафедру всесвітньої історії у Львівському університеті. Того ж року вчений у великому залі університа Святого Володимира захищає магістерську дисертацію.Тут же виявляються неабиякі його здібності як громадського діяча. Переїхавши до Львова, М.Грушевський активно співпрацює в Науковому товаристві імені Шевченка, активно залучає до нього талановитих студентів, учителів, молодих науковців.
  Мабуть, одному вченому ніколи не вдалось би видати понад 100 томів «Записок Наукового товариства імені Шевченка», якби він не згуртував навколо себе талановитих молодих дослідників.
1898 року нарешті з’являється перший том фундаментальної «Історії України-Руси», невдовзі виходить другий том, 1900 року - третій...
Наукова- педагогічна й публіцистична спадщина М.Грушевського не обмежується його капітальними працями, трактатами, статтями,численними курсами лекцій, які він читав з університетських кафедр.Задум створити популярний підручник «Іллюстрована історія України» виник у Грушевського давно.
   Особливе місце у М.Грушевського відводиться Івану Мазепі та Пилипу Орлику – гетьманам, які стояли на чолі української козацької старшини й певної частини козаків до національного визволення. Увесь матеріал підручника викладено у чотирьох частинах: «Україна до заснування Київської держави», «Доба литовсько- польська», «Доба козацька», «Занепад козаччини і українського життя».
На відміну « Іллюстрованої історії...», до четвертої частини книги введено ще три невеличкі розділи - «Світова війна і знищення українства», «Революціяі визволення України» та «Українська Народна Республіка».
Дбаючи про поширення історичних знань, учений написав ще дві книжки для школярів. Перша з них - «Про старі часи на Україні. Коротка історія України». Друга- «Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх» - побачили світ у 1920році.
Михайло Грушевський весь свій час присвячував роботі, спав 4 години на добу. 10- томну монографію «Історія України-Руси Михайло Сергійович писав 38 років.
   Михайло Грушевський – історик, літературознавець, соціолог, публіцист, письменник, організатор науки, політичний, громадський та державний діяч. Автор 2000 тисяч праць у галузі української й світової історії, історіографії, літератури, соціології, етнографії, археології, спеціальних історичних дисциплін, що збагатили європейську і національну науку.
Грушевський «сполучає в собі дві гігантські творчі постаті – найбільший дослідник тисячолітньої історії України і найбільший творець живої історії – великого відродження України ХХ століття» – без жодного перебільшення сказав про визначного визначного українського академіка відомий літературознавець, укладач антології «Розстріляне відродження» (Париж, 1959) Юрій Лавриненко.
.
  Використані джерела:
https://ostrohcastle.com.ua/myhajlo-grush
https://old.uinp.gov.ua/news/29-veresnya-150-rokiv-vid-dnya-narodzhennya-mikhaila-grushevskogo о 1933 рік).
Михайло Грушевський. « Коротка історія України.»

 

грушевський